Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

BẢN TIN CÔNG THƯƠNG BẢN TIN CÔNG THƯƠNG

Gặp gỡ báo chí

BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn

thành phố quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2021

(Nguồn số liệu: số liệu dự ước của Cục Thống kê TP.HCM)

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 29,4% so với tháng trước và tăng 2,2% so với tháng 3 năm 2020. Lũy kế 03 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 3,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,99%), trong đó 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 7,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 0%), cao hơn 3,7 điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn ngành (tăng 3,8%). Các ngành duy trì sản xuất tăng trong quý I, bao gồm: Sản xuất hàng điện tử ước tăng 24,7% (cùng kỳ tăng 11,5%); Chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống ước tăng 14,5% (cùng kỳ giảm 5,4%); Cơ khí ước tăng 1,8% (cùng kỳ giảm 8,2%). Riêng ngành Hóa dược - cao su - nhựa ước giảm 3,9% (cùng kỳ tăng 8,0%).

 Chỉ số IIP quý I năm 2021 phản ánh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đã và đang được kiểm soát tốt khi sản lượng 4 ngành đạt mức tăng trưởng tốt (tăng 7,5%), trong đó một số ngành gặp khó khăn trong năm 2020 thì trong quý I năm 2021 đã tăng trưởng khá như Sản xuất đồ uống tăng 30,0%; Sản xuất thiết bị điện tăng 20,1%; Sản xuất máy móc, thiết bị tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2020,...

2. Thương mại nội địa

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt 90.712 tỷ đồng, tăng 3,26% so với tháng trước và tăng 19,6% so với tháng cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2021, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 279.045 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ (cùng kỳ giảm 1,7%). Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 156.506 tỷ đồng, tăng 12,0% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,0%), chiếm tỷ trọng 56,09% trong Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố; trong đó, doanh thu bán lẻ hầu hết các mặt hàng chủ lực đều tăng trưởng khá trong quý I như: Lương thực, thực phẩm (tăng 10,9%); Hàng may mặc (tăng 12,2%); Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình (tăng 7,9%); Ô tô các loại (tăng 11,5%),...

Trong 03 tháng đầu năm 2021, lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng,  được tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn thành phố thông qua hệ thống 237 chợ, 238 siêu thị, 46 trung tâm thương mại và 2.735 cửa hàng bán lẻ. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tiếp tục là những điểm thu hút tiêu dùng do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn theo các chương trình bình ổn thị trường của thành phố.

3. Kim ngạch xuất nhập khẩu

- Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước 03 tháng đầu năm 2021 ước đạt 10,73 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%); trong đó kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô ước đạt 10,58 tỷ USD, tăng 5,8% (cùng kỳ tăng 8,5%).

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu thành phố (không tính dầu thô) 03 tháng ước đạt 8,69 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,8%). Nguyên nhân xuất khẩu giảm do đại dịch Covid-19 vẫn tác động lớn đến các nước đối tác xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố; trong đó xuất khẩu vào Hoa Kỳ (thị trường lớn thứ hai, chiếm tỷ trọng 14,9% kim ngạch xuất khẩu) ước giảm 17,3% so với cùng kỳ; xuất khẩu vào EU (thị trường lớn thứ tư, chiếm tỷ trọng 13,2% tỷ trọng xuất khẩu) ước giảm 0,1% so với cùng kỳ,...

- Kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước 03 tháng ước đạt 13,63 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,4%). Kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu thành phố ước đạt 11,38 tỷ USD, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng 1,4%).

Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp thông qua việc hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến mở rộng thị trường; thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển nhanh, hiệu quả, thành phố đã ban hành các Quyết định số 750/QĐ-UBND; Quyết định số 751/QĐ-UBND; Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa; cơ khí - tự động hóa và chế biến lương thực - thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ phát triển thị trường (trong nước và xuất khẩu), thành phố đã ban hành Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 về phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021

1. Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện các Đề án, Chương trình được duyệt, bao gồm: Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố (được ban hành theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 về ban hành Danh mục "Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025".

3. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố năm 2021

- Thời gian dự kiến: vào ngày 15 tháng 4 năm 2021;

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy thành phố;

- Chủ đề: "Cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó và phát triển";

- Quy mô: 300 - 350 đại biểu; trong đó có doanh nghiệp tiêu biểu thuộc 04 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố; doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn "Thương hiệu Vàng TP.HCM" năm 2020; doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố năm 2020; doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai Chương trình Bình ổn thị trường năm 2021 - Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ứng phó khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến những nội dung trọng tâm về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia.

6. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2021 (dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2021).

7. Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến công thương năm 2021 (Kế hoạch số 1456/KH-SCT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Công Thương).

https://vov.vn/kinh-te/cong-nghiep-tphcm-quy-1-tren-da-phuc-hoi-va-tang-truong-38-847349.vov

https://nld.com.vn/kinh-te/tp-hcm-cong-bo-cac-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-20210401162301586.htm

https://www.sggp.org.vn/nganh-cong-thuong-tphcm-tren-da-tang-truong-kha-722617.html

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 4 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 12/04/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn