Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

BẢN TIN CÔNG THƯƠNG BẢN TIN CÔNG THƯƠNG

Thông báo: Về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1577/QĐ-TTg về việc Ban hành danh sách Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019. Theo đó, trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có 342 Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở được quy định theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương 500 TOE trở lên).

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong danh sách Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và giai đoạn 05 (năm) năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương.

2. Công bố mục tiêu, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở. Xây dựng và thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu, chính sách và kế hoạch đã lập; quy định chế độ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở. Định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Có chế độ thưởng, phạt nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở.

3. Chỉ định người quản lý năng lượng theo các quy định sau:

- Người quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành năng lượng hoặc ngành kỹ thuật liên quan đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ; có bằng tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật liên quan trở lên đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải;

+ Có chứng chỉ quản lý năng lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp (hiện nay cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý năng lượng là Bộ Công Thương).

- Người quản lý năng lượng có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng;

+ Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất; sự biến động của nhu cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định;

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng.

4. Thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 03 năm một lần, đề xuất và lựa chọn thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (nếu đơn vị có đầy đủ năng lực theo quy định tại điểm b và c, khoản 2, Điều 34 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì tự tổ chức kiểm toán, trường hợp không đủ năng lực thì thuê đơn vị tư vấn có năng lực về kiểm toán năng lượng để kiểm toán cho cơ sở) theo quy định Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương.

5. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ .

6. Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

7. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là Doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm theo Chỉ thị số 20-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc thì đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ một cách tốt nhất nhằm giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác sử dụng năng lượng tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tham khảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 tại địa chỉ website của Sở Công Thương http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn (điền từ khóa "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" vào mục tìm kiếm)./.

Văn bản đính kèm:

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 24/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn