Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

BẢN TIN CÔNG THƯƠNG BẢN TIN CÔNG THƯƠNG

Thông báo: Tổ chức Khóa tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm dành cho Lãnh đạo/ quản lý; Cán bộ kỹ thuật/ điều hành các doanh nghiệp ngành công thương năm 2020

Thực hiện Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-SCT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (điều chỉnh lần 3);

Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-SCT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền ký các văn bản thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác thuộc lĩnh vực hóa chất, an toàn kinh doanh khí năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 609/QĐ-SCT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Công  Thương thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức khóa tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm dành cho Cán bộ kỹ thuật, điều hành các doanh nghiệp ngành công thương năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 5896/KH-SCT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức khóa tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm dành cho Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp ngành công thương năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 5897/KH-SCT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức khóa tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm dành cho Cán bộ kỹ thuật, điều hành các doanh nghiệp ngành công thương năm 2020,

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động tồn trữ hoá chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Greco, Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức Khóa tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm dành cho Lãnh đạo/ quản lý; Cán bộ kỹ thuật/ điều hành các doanh nghiệp ngành công thương năm 2020. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Khóa tập huấn như sau:

I.  Mục tiêu:

 • Phổ biến và cập nhật các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất từ việc lưu giữ, vận chuyển cho đến thải bỏ hóa chất nguy hiểm; các nội dung về thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động lưu giữ, thải bỏ hóa chất nguy hiểm. Hướng dẫn quy trình và kỹ năng làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra.
 • Cung cấp kiến thức về đặc tính nguy hại của một số loại hóa chất, hướng dẫn cách thức phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GHS;
 • Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm; quy trình phòng ngừa, biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất. Cách thức khắc phục hậu quả khi phát thải hóa chất vào môi trường, cách sơ cấp cứu người bị tai nạn hóa chất; qua đó góp phần phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đến chất lượng môi trường và xã hội khi hóa chất phát thải vào môi trường.
 • Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của đối tượng trực tiếp làm việc liên quan đến hóa chất nguy hiểm đối với từng loại hình cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

II.  Thành phần, thời gian và địa điểm:

1.   Thành phần: Học viên tham gia tập huấn được chia làm 02 khóa như sau:

 • Khóa 1: Tập huấn dành cho Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp ngành công thương trên địa bàn thành phố (gồm 01 lớp tập huấn).
 • Khóa 2: Tập huấn dành cho Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành tại các doanh nghiệp ngành công thương trên địa bàn thành phố (gồm 02 lớp tập huấn).

2.  Thời gian:   Học viên thuộc mỗi khóa trên đăng ký thời gian để tham dự tương ứng lớp tổ chức cho mỗi khóa, cụ thể như sau:

a.  Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp:

 • Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 10/12/2020.
 • Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày.
 1. Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành
 • Lớp 1:  Tổ chức 02 ngày, ngày 08/12/2020 (thứ ba) và ngày 09/12/2020 (thứ). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 08/12/2020.
 • Lớp 2:  Tổ chức 02 ngày, ngày 10/12/2020 (thứ năm) và ngày 11/12/2020 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 10/12/2020.

3. Địa điểm tập huấn:

a. Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Địa chỉ: 39 Trần Quốc Thảo (Phòng 504), Phường 06, Quận 3, TP.HCM

b. Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành

Tòa nhà Vietcombank

Địa chỉ: 79 Nguyễn Đình Chiểu (Phòng 405), phường 6, quận 3, TP.HCM

III. Nội dung:

 1. Lớp dành cho đối tượng Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp:
 • Chuyên đề 1: Hệ thống quản lý nhà nước về quản lý hóa chất. Giới thiệu hiện trạng thực tế và một số hướng dẫn kỹ thuật cơ bản quản lý an toàn hóa chất, lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm.
 • Chuyên đề 2: Các hành vi vi phạm phổ biến. Các nội dung liên quan thanh tra, kiểm tra. Hướng dẫn quy trình và kỹ năng tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra.
 • Chuyên đề 3: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong mô hình quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp.
 • Chuyên đề 4: Vận dụng kiến thức xử lý các tình huống xảy ra sự cố hóa chất nguy hiểm trong quá trình vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.
 1. Lớp dành cho đối tượng cán bộ kỹ thuật, điều hành doanh nghiệp:

- Chuyên đề 1: Hiện trạng thực tế của các doanh nghiệp hiện nay trong quá trình lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm.

- Chuyên đề 2: Hệ thống quản lý nhà nước về quản lý hóa chất.

- Chuyên đề 3: Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hiểm vào môi trường.

-  Chuyên đề 4: Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của đối tượng trực tiếp làm việc liên quan đến hóa chất nguy hiểm đối với từng loại hình cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

IV. Kinh phí - Đăng ký tập huấn:

 • Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố đài thọ chi trả. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả.
 • Căn cứ thời gian tổ chức lớp tập huấn trên, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Doanh nghiệp cử từ 01 đến 02 cán bộ tham dự tương ứng đối tượng tập huấn. Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng văn bản hoặc bằng email) gửi trước ngày 08 tháng 12 năm 2020 theo một trong hai địa chỉ sau:
 1. Sở Công Thương – Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Địa chỉ: 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028. 38277416 (Bà Lê Thị Phương Lan – 0982 394 928)

Email: ltplan.sct@tphcm.gov.vn  

 1. Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường

Địa chỉ: 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028. 73022200 (Bà Trần Thị Tuyết Loan 0967 086 939)

Email: tuyetloan@ungphosuco.vn   

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo khóa tập huấn về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm dành cho Lãnh đạo, quản lý và Cán bộ kỹ thuật, điều hành các doanh nghiệp ngành công thương năm 2020 đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được biết để đăng ký tham gia./.

Fie đính kèm:

Mẫu dành cho lãnh đạo - quản lý

Mẫu dành cho cán bộ kỹ thuật

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 24/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn