Báo cáo nhân sự Chức năng báo cáo tăng, giảm nhân sự dành cho Văn phòng đại diện

BÁO CÁO NHÂN SỰ BÁO CÁO NHÂN SỰ

Nếu quý khách gặp khó khăn trong việc báo cáo nhân sự, vui lòng liên hệ (+8428) 38 239 570

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

99,96%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/12/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn