SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM

Thông báo: Website đang tạm ngừng hoạt động để bảo trì, thời gian từ ngày 14/12/207 đến ngày 17/12/2017. Vui lòng truy cập lại vào ngày 17/12/2017.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN