Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 13/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Đầu tư - Đấu thầu Đầu tư - Đấu thầu

« Quay lại

Gói thầu: Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014

 
A. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.38 297 550 – 08.38 296 282.
- Fax: 08.38 221 778.
 
  2. Tên đề án: Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014 (theo Quyết định số 2855/QĐ-BCT ngày 02/4/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt đợt 2 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014).
  3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu:
- Quyết định số 2855/QĐ-BCT ngày 02/4/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt đợt 2 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014;
- Quyết định số 3671/QĐ-BCT ngày 25/4/2014 của Bộ Công Thương về việc giao dự toán chi ngân sách Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014;
- Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt kèm theo Hợp đồng số 168/2014/XTTM-TPHOCHIMINH ngày 26/6/2014 giữa Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện đề án Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014.
  4. Chủ đầu tư: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Tổng kinh phí được duyệt: 2.840.000.000 đồng
 
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
 
TT
Tên gói thầu
Giá gói thầu
(tỷ đồng)
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức đấu thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
Tổ chức Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2014
2,84
Kinh phí Ngân sách Nhà nước (1,1 tỷ đồng), phần còn lại từ DN đóng góp và nguồn khác
Đấu thầu rộng rãi
01 túi hồ sơ
Từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2014
Theo đơn giá
Từ tháng 7/2014 đến hết tháng 10/2014

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn