Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 11 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 18/11/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Đầu tư - Đấu thầu Đầu tư - Đấu thầu

« Quay lại

Thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 61 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/Fax/E-mail: (848) 38227144
2. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
- Dự án quan trọng quốc gia:
- Dự án thuộc nhóm A:
- Dự án thuộc nhóm B:
- Dự án thuộc nhóm C:    X
- Dự án liên doanh:
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
 
- Dự án, dự toán khác:
4. Tên chủ đầu tư: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học
 
B. Nội dung thông báo mời chào hàng:
- Tên Bên mời thầu: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
 
- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học.
 
- Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương.
 
- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung thành phố.
- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
 
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 9h ngày 02 tháng 12 năm 2014 đến ngày 09 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
                             61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1
                             Số điện thoại: 38227144
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 09 tháng 12 năm 2014 tại Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh./.

 

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn