Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

LĨNH VỰC HÓA CHẤT LĨNH VỰC HÓA CHẤT

Đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ
Trình tự

- Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chủ đầu tư) có nhu cầu hỗ trợ vốn vay, đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Trong thời hạn  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau:

* Tổ chức kiểm tra địa điểm đầu tư của dự án, kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản. Trường hợp dự án đã triển khai trước bằng nguồn vốn tự có của Chủ đầu tư thì biên bản phải thể hiện rõ khối lượng và hạng mục đã triển khai.

* Tổ chức họp đánh giá, lấy ý kiến của các đơn vị sở, ban, ngành liên quan và Chủ đầu tư về yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi; yêu cầu công nghệ, xây lắp, thiết bị và số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay cho dự án. Kết quả cuộc họp được lập thành biên bản, trong đó ghi nhận ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) của các thành viên tham dự.

- Bước 4: Căn cứ vào biên bản cuộc họp, dự án sẽ được thực hiện như sau:

+ Đối với các dự án đã được đồng ý, trong thời hạn 02 ngày làm việc; Sở Công Thương tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và phê duyệt kết quả.

+ Đối với các dự án cần giải trình, bổ sung; Chủ đầu tư phải bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và gửi về Sở Công Thương trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày họp xem xét dự án. Nếu quá thời hạn trên, Chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ dự án gửi Sở Công Thương mà không có lý do chính đáng thì xem như không đăng ký tham gia Chương trình.

- Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương trình hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án được hỗ trợ lãi vay tham gia Chương trình hoặc có văn bản từ chối nêu rõ lý do và gửi về Sở Công Thương để thông báo cho Chủ đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan.

- Bước 6: Chủ đầu tư dự án căn cứ ngày hẹn trên biên nhận liên hệ Sở Công Thương để nhận kết quả.

 

Cách thức Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở Công Thương.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Mỗi loại giấy tờ gồm 01 bản chính và 06 bản sao:

+ Văn bản đăng ký tham gia Chương trình đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (theo mẫu).

+ Hồ sơ Dự án đầu tư đảm bảo một số nội dung chủ yếu gồm:

• Thông tin về Chủ đầu tư của Dự án.

• Địa điểm đầu tư của Dự án.

- Thành phần hồ sơ (Điều 7, Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND)

+ Văn bản đăng ký tham gia (bao gồm: Thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư và nội dung đề xuất hỗ trợ của Chủ đầu tư).

+ Văn bản chấp thuận cho vay của tổ chức tín dụng sau khi đã thẩm định tính khả thi của dự án.

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (01 bản chính và 06 bản sao).

 

Thời hạn Không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (không bao gồm thời gian chủ đầu tư dự án bổ sung hoàn thiện hồ sơ).
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. - Cơ quan phối hợp thực hiện: các đơn vị Sở, ngành có liên quan.
Đối tượng Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoàn thành mẫu đơn

không có

Phí, lệ phí Không có
Kết quả Quyết định phê duyệt danh mục dự án được hỗ trợ lãi vay tham gia Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Yêu cầu - Dự án đầu tư phải đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. - Tổ chức, cá nhân có 100% vốn trong nước có dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Dự án chưa được triển khai đầu tư bằng nguồn vốn vay đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư. - Sản phẩm hình thành từ dự án thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ lãi vay theo quy định tại Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND.
Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, địa chỉ số 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
Đính kèm

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 04/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn