Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

THỦ TỤC MỞ SIÊU THỊ Người gửi: Trần Thị Niên - Email: trannien1211@gmail.com Ngày hỏi: 10/07/2018 - Số điện thoại:

 

Kính gửi: Sở Công thương TP.HCM

Hiện nay Công ty của tôi muốn mở một siêu thị (dưới hình thức địa điểm kinh doanh) kinh doanh tổng hợp thì cần thực hiện những thủ tục pháp lý gì?

Mong Quý cơ quan hướng dẫn cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời câu hỏi

    Gởi Quý Doanh nghiệp !    

      1/. Đối với Công ty không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề nghị nghiên cứu Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại (sau đây gọi là Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM) để thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng siêu thị, gồm nội dung chính như sau:

          - Căn cứ mục 1, điều 8, Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM quy định về trách nhiệm của thương nhân kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại, cụ thể: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh siêu thị hoặc trung tâm thương mại phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật. Siêu thị hoặc trung tâm thương mại có thể là một doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc của một doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại”; theo đó, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, có chức năng hoạt động thương mại phù hợp (kinh doanh siêu thị) theo quy định này.

          - Căn cứ điều 3, Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM quy định về tiêu chuẩn siêu thị, có nội dung: “Được gọi là Siêu thị và phân hạng Siêu thị nếu cơ sở kinh doanh thương mại có địa điểm kinh đoanh phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại của tỉnh, thành phố và có quy mô, trình độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của một trong ba hạng Siêu thị theo quy định…”; theo đó, địa điểm dự kiến xây dựng siêu thị phải phù hợp với Quy hoạch Phát triển ngành Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và có quy mô, trình độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điều 3, Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM.

          Trường hợp Công ty cần thông tin về sự phù hợp của địa điểm dự kiến xây dựng siêu thị đối với Quy hoạch Phát triển ngành Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì đề nghị liên hệ Sở Công Thương để được hướng dẫn.

          2/. Đối với Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề nghị nghiên cứu Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và tham khảo thủ tục “cấp Giấp phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất” trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh[1] để thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng siêu thị theo quy định pháp luật.

 

- Người trả lời: Quản trị cổng TTĐT [01/08/2018]

Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 31/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn