Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP HỎI ĐÁP

Khai báo hóa chất Người gửi: Nguyễn Thị Minh Trung - Email: minhtrungsone@gmail.com Ngày hỏi: 12/05/2019 - Số điện thoại: 0704551516
<p>
Kính gửi quý Sở công thương</p>
<p>
Theo nghị định 113/2017/NĐ-CP, chương V, điều 25 hóa chất phải khai báo. Đơn vị chúng tôi có sử dụng Amoiac (anhydrous) công thức hóa học là NH<sub>3</sub> làm nhiên liệu cấp đông sản phẩm. Phần biểu mẫu kèm theo nghị định này dành cho khai báo hóa chất nhập khẩu, vậy đơn vị chúng tôi chỉ sử dụng hóa chất trong nước thì khai báo theo biểu mẫu nào, thủ tục khai báo ra sao?</p>
<p>
Kính mong được quý Sở giải đáp thắc mắc.</p>
<p>
Xin chân thành cảm ơn!</p>

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Minh Trung

Liên quan đến nội dung câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Minh Trung, Sở Công Thương hướng dẫn như sau:

Nội dung Chương V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Khai báo hóa chất được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu các hóa chất nguy hiểm thuộc quy định tại Điều 25 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. 

- Trong trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hóa chất Amoniac (anhydrous) để sử dụng thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu trên cổng thông tin một cửa quốc gia www.vnsw.gov.vn (và thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP như doanh nghiệp đề cập tại câu hỏi)

- Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ mua hóa chất từ các cơ sở kinh doanh trong nước để sử dụng thì doanh nghiệp sẽ cần thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm (được quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương về Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ). Theo đó các biểu mẫu báo cáo được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT. Bên cạnh chế độ báo cáo định kỳ, doanh nghiệp sử dụng hóa chất nguy hiểm còn phải thực hiện các nội dung khác như xây dựng Biện pháp/Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất,...theo các điều khoản quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

Sở Công Thương trả lời Bà Nguyễn Thị Minh Trung được biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

- Người trả lời: Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh [20/05/2019]

Một cửa điện tử

Đến tháng 11 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 29/11/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn