Hỏi đápNơi trao đổi và phản hồi thông tin giữa Doanh nghiệp và Sở Công Thương

HỎI ĐÁP HỎI ĐÁP

Xin trích lục (sao y) Hợp đồng Mua bán mẫu Tháp A và Tháp C của Dự án Chung cư Diamond Lotus Riverside Người gửi: Ngô Quang Trưởng - Email: ngoquangtruongorient@gmail.com Ngày hỏi: 28/10/2019 - Số điện thoại: 0982493939
<p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Xin trích lục (sao y)</span></span></p>
<p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Hợp đồng Mua bán mẫu Tháp A và Tháp C</span></span></p>
<p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">của Dự án Chung cư Diamond Lotus Riverside</span></span></p>
<p align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">(số 49C Lê Quang Kim, phường 8, quận 8, TPHCM)</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<em><span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Người gửi: Ngô Quang Trưởng - Email: <a href="mailto:ngoquangtruongorient@gmail.com"><span style="color:windowtext;">ngoquangtruongorient@gmail.com</span></a></span></span></em></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<em><span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Ngày hỏi: 28/10/2019 - Số điện thoại: 0982.493939</span></span></em></p>
<p style="margin: 15pt 0in 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Kính gửi: Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh!</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Tôi là Ngô Quang Trưởng- người mua căn hộ Dự án Chung cư Diamond Lotus Riverside từ theo giao kết Hợp đồng Đặt cọc của dự án này vào tháng 1 năm 2018.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Đến thời điểm này (tháng 10 năm 2019), tôi được mời ký Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán căn hộ của dự án này. </span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Để có thể tham chiếu tính xác thực Hợp đồng Mua bán chính thức của căn hộ Dự án Chung cư Diamond Lotus Riverside, tôi đề nghị và mong quý sở cho phép được trích lục (sao y) Hợp đồng Mua bán mẫu mà Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp ASC Sài Gòn) đã đăng ký và được sự phê duyệt của quý sở.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Trân trọng và chân thành cảm ơn quý sở,</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Kính chào đoàn kết và xây dựng,</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
<span style="font-family:times new roman,serif;"><span style="font-size:14.0pt;">Ngô Quang Trưởng</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align:justify;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align:justify;">
&nbsp;</p>

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của ông Ngô Quang Trưởng về "Xin trích lục Hợp đồng mua bán mẫu Tháp A và Tháp C của Dự án Diamond Lotus Riversiade tại địa chỉ 49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh".

Qua rà soát hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu tại Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn có đăng ký hợp đồng mẫu mua bán căn hộ chung cư đối với dự án trên và đã được Sở Công Thương chấp thuận tại Thông báo số 10218/TB-SCT ngày 31/10/2017 về chấp thuận hồ sơ đăng ký Hợp đồng theo mẫu.

Để trích lục Hợp đồng mẫu đã đăng ký tại Sở Công Thương đề nghị Ông có văn bản gửi đến Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), trong đó cần nêu rõ lý do, mục đích của việc trích lục Hợp đồng mẫu.

Sở Công Thương phúc đáp câu hỏi của Ông./.

- Người trả lời: Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh [07/11/2019]

Một cửa điện tử

Đến tháng 11 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 29/11/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn