Giới thiệu chung Bao gồm: Chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, quy hoạch phát triển,... của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Một cửa điện tử

Đến tháng 7 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 18/07/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 3829 6322
Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn