Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 13/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển

Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

 

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

- Ngạch chuyên viên, mã số 01.003: 08 người

Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn: 02, Chuyên viên Khuyến công: 01, Chuyên viên Xúc tiến công thương: 04, Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu: 01

- Ngạch cán sự, mã số 01.004: 01 người

Vị trí cần tuyển dụng: Cán sự Công nghệ thông tin: 01

Vị trí cần tuyển dụng:

Số TT

Phòng chuyên môn

Ngạch Cán sự

Ngạch Chuyên viên

Vị trí cần tuyển dụng

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

Số lượng cần tuyển

Vị trí cần tuyển dụng

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

Số lượng cần tuyển

1

Văn phòng

Công nghệ thông tin

- Có trình độ Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng máy tính.
- Nắm vững kiến thức về phần cứng.

- Có khả năng quản trị website.

- Có khả năng định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

- Chuyên cần, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

01

 

 

 

2

Phòng Khuyến công

 

 

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, đề án khuyến công; hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao năng lực quản lý.

- Tốt nghiệp Đại học  chuyên ngành như Luật, Phát triển nông thôn, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ sinh học.

- Có khả năng đọc và tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

01

3

Phòng Công nghiệp hỗ trợ

 

 

 

- Xây dựng và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công nghiệp hỗ trợ

 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin kinh tế.

- Thành thạo các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu.

- Có khả năng khai thác và phát triển cổng cơ sở dữ liệu.

01

4

Phòng Tư vấn

 

 

 

-  Tư vấn doanh nghiệp
 lập dự án lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn
.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật, Kinh tế Kế hoạch đầu tư, Quản trị kinh doanh.

- Có khả năng thuyết phục, lập dự án.

02

5

Phòng Xúc tiến công thương

 

 

 

- Tổ chức Hội thảo, Hội chợ.

- Xây dựng các chương trình XTTM trong lĩnh vực công thương, công nghiệp hỗ trợ.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Ngoại ngữ, Luật, Quốc tế học, Quản trị kinh doanh, thương mại.

04

Tổng cộng

 

 

01

 

 

08

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

v Điều kiện dự tuyển:

Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Độ tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

Có lý lịch rõ ràng.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển.

Đủ sức khỏe đảm bảo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Lưu ý:

Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì phải có ít nhất 1 trong các điều kiện sau:

Có bằng Tiến sĩ (có tuổi dời dưới 35 tuổi)

Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi)

Tốt nghiệp loại Xuất sắc các Đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời 25 tuổi).

Tiêu chuẩn dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Có trình độ Cao đẳng (đối với ngạch Cán sự), trình độ Đại học trở lên (đối với ngạch Chuyên viên), có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành;

Trình độ ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa: Trình độ tương đương bậc 1 (đối với ngạch Cán sự), trình độ tương đương bậc 2 (đối với ngạch Chuyên viên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

3. Hình thức tuyển dụng, nội dung xét tuyển:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Ưu tiên trong tuyển dụng:Thực hiện theo khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Hồ sơ dự tuyển:

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đăng tải trên website Trung tâm http://congthuonghcm.vn).

Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật của người đăng ký dự tuyển, có dán ảnh, xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. (theo mẫu đăng tải trên website Trung tâm http://congthuonghcm.vn).

Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân và bản sao hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 12 tháng, theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hai (02) ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng).

Ba (03) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

Lưu ý:

Hồ sơ được xếp theo thứ tự trên, chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ thành phần như trên.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau, để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:

- Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

- Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

Đối tượng ưu tiên: theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017 (trong giờ hành chính)

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM, Lầu 10 số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (gặp Chị Diễm Chi; Chị Ngọc Quỳnh)

7. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng... Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể.

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm./.

 

                                                                                                       

 

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn