Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Thông báo Thông báo

« Quay lại

Thông báo về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Đồng thời, triển khai văn bản số 12625/BCT-HC ngày 09/12/2015 của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với hoạt động sản xuất phân bón vô cơ: Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất phân bón vô cơ tiến hành thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Đến ngày 01 thàng 02 năm 2016 các tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện sản xuất, chưa có Giấy phép sản xuất phân bón phải tạm dừng hoạt động cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Đồng thời, theo Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP thì nghiêm cấm hành vi sản xuất phân bón khi chưa được cấp Giấy phép sản xuất phân bón.

2. Đối với hoạt động kinh doanh phân bón vô cơ: Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón vô cơ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Điều 13 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT.

3. Về công bố hợp quy phân bón vô cơ: Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu phân bón vô cơ phải thực hiện việc công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm phân bón vô cơ lưu thông trên thị trường theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Đối với sản phẩm phân bón chưa có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam trước khi Nghị định số 202/2013/NĐ-CP có hiệu lực phải được thực hiện khảo nghiệm theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, Việc khảo nghiệm phân bón thực hiện theo quy định tại Chương IV của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, Thông tư số 29/2014/TT-BCT và các quy định pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ với Sở Công Thương TP.HCM (địa chỉ số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM) để hướng dẫn theo quy định.

Sở Công Thương thành Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn