Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 14/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Tin hoạt động của Sở Tin hoạt động của Sở

Thông báo Về việc công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 9050/TB-SCT về việc công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở được quy định theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương 500 TOE trở lên).

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong danh sách của Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc thì đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ một cách tốt nhất nhằm giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác sử dụng năng lượng tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tham khảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 tại địa chỉ website của Sở Công Thương http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn (điền từ khóa "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" vào mục tìm kiếm)./.

Tài liệu đính kèm:

-  Thông báo số 9050/2017/TB-SCT ngày 22/9/2017 và các Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (tải về)

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn