Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

 

        Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

        Theo đó, tại Điều 9 Thông tư số 13/2020/TT-BCT, Bộ Công Thương đã bãi bỏ trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực (đã được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng). Do đó, Sở Công Thương có Công văn số 4357/SCT-QLNL ngày 04/8/2020 đề nghị Tổng công ty Điện lực thành phố triển khai thực hiện như sau:

        - Tổng công ty Điện lực thành phố và các Công ty Điện lực khu vực căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025, có xét tới năm 2035; khả năng đáp ứng của lưới điện khu vực và các quy định hiện hành có liên quan, thực hiện thỏa thuận đấu nối các công trình trạm biến áp và lưới điện trung, hạ áp của khách hàng vào lưới điện theo quy định. Đồng thời, Tổng công ty Điện lực thành phố chỉ đạo các Công ty Điện lực khu vực hướng dẫn khách hàng sử dụng điện đề nghị đấu nối vào lưới điện phân phối cũng như các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực không gửi hồ sơ đến Sở Công Thương để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực đối với Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2020 (ngày Thông tư số 13/2020/TT-BCT có hiệu lực).

        - Tổng công ty Điện lực thành phố và các Công ty Điện lực khu vực có trách nhiệm ban hành và niêm yết công khai các thủ tục: quy trình, hồ sơ thủ tục thỏa thuận đấu nối công trình trạm biến áp của khách hàng vào lưới điện; quy trình rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; quy trình, hồ sơ thủ tục thỏa thuận đấu nối, thí nghiệm, ký hợp đồng mua bán điện và nghiệm thu để đưa vào vận hành áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định.

        - Tổng công ty Điện lực thành phố có trách nhiệm báo cáo cho Sở Công Thương về tình hình đầu tư xây dựng các công trình điện và thực hiện đấu nối của các khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 hằng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành.

  Sở Công Thương đề nghị Tổng công ty Điện lực thành phố nghiên cứu và triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Sở Công Thương để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền./.

Văn bản đính kèm: Công văn số  4357/SCT-QLNL ngày 04/8/2020.

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 7 Sở Công Thương đã giải quyết

99,99%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 31/07/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn