Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo: Về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng

          Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh nhận được Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Huy Hồng.

       Theo quy định tại Khoản 5 Điều 60, Khoản 3 Điều 52 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thực đa cấp, Sở Công Thương sẽ tiến hành thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Huy Hồng.

Nội dung thông báo như sau:

1. Thông tin về công ty:

          CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUY HỒNG.

          Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: HUY HỒNG TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Tên doanh nghiệp viết tắt: HUY HONG CO., LTD

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303679863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/9/2009; Lần thay đổi gần nhất: lần 14 ngày 07/2/2018.

Giấy đăng ký tổ chức BHĐC số 41-04-000009 do Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/6/2006 (cấp bổ sung lần 8 ngày 23/10/2013) cho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng (đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015 theo quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp).

Địa chỉ trụ sở chính: 490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Địa chỉ trụ sở cũ: 58/13 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa điểm hoạt động BHĐC (khi còn hoạt động BHĐC): 58/13 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lục Cá Hùng (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303679836 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 14 ngày 07/02/2018).

2. Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng (gọi tắt là Công ty) đã nộp cho Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh: (1) Thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC số 01 ngày 11/6/2018, thời gian chấm dứt hoạt động BHĐC kể từ ngày 20/7/2016); (2) Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ số 01 ngày 30/10/2018. Công ty đề nghị giải tỏa số tiền đã ký quỹ của Công ty quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP.

3. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chấm dứt hoạt động BHĐC và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng để người tham gia BHĐC của Công ty và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC được biết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải nội dung thông báo nêu trên (từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 30/12/2018), đề nghị người tham gia BHĐC của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC phản hồi bằng văn bản tới Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: số 163 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại 028.38.239.572) về việc Công ty chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh (nếu có) để Sở tổng hợp, yêu cầu Công ty thực hiện các trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp sau ngày 30/12/2018, nếu không có phản hồi nào của người tham gia BHĐC hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC thì xem như Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng rút tiền ký quỹ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.  

Bằng công văn này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến quý cơ quan, Công ty Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Huy Hồng và người tham gia BHĐC của Công ty biết, thực hiện./.

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 30/10/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428) 38.222.311
Fax:(+8428) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn