Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển

Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

 

Căn cứ văn bản số 4335/SCT-TCCB ngày 30/9/2021 của Sở Công Thương về việc chấp thuận Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố;

Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm) thông báo các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

  1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

- Chỉ tiêu: 06 người, cụ thể:

STT

Bộ phận cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp

Số lượng

Trình độ chuyên môn

1

Phòng Công nghiệp hỗ trợ

- Chuyên viên phụ trách hoạt động công nghiệp hỗ trợ

- Chuyên viên

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh, quản lý nhà nước, hành chính, luật, kế hoạch tổng hợp, quản lý dự án.

2

Phòng Tư vấn

- Chuyên viên phụ trách công tác tư vấn

- Chuyên viên

02

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Khoa học và Quản lý môi trường; Quản lý công nghiệp.

3

Phòng Khuyến công

- Chuyên viên phụ trách hoạt động khuyến công

- Chuyên viên

01

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, luật, công nghệ sinh học, môi trường, hành chính công.

4

Văn phòng

- Chuyên viên phụ trách Công tác Tổ chức – cán bộ

- Chuyên viên

01

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Văn phòng, Quản trị nhân sự, Hành chính công, Luật.

- Cán sự phụ trách Công tác quản trị công sở

- Cán sự

01

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị văn phòng, Kỹ thuật điện, công nghệ điện, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Điện - Điện tử.

TỔNG CỘNG

 

06

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Độ tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Đủ sức khỏe đảm bảo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn dự tuyển viên chức:

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên (đối với ngạch Cán sự), có trình độ đại học trở lên (đối với ngạch Chuyên viên), có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Đối với ngạch Cán sự: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đối với ngạch Chuyên viên: có trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đối với chứng chỉ ngoại ngữ tương đương:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau còn thời hạn và giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A (hoặc Pháp, Nga, Đức, Hoa); TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 225 trở lên.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau còn thời hạn và giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 2 (tương đương trình độ tiếng Anh A2 khung Châu Âu): Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc trình độ A2 (hoặc Pháp, Nga, Đức, Hoa); Chứng chỉ TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Đối với chứng chỉ A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 thì được công nhận tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và được xem xét là đạt chuẩn về trình độ tin học (theo Khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Các trường hợp có trình độ từ Trung cấp công nghệ thông tin trở lên cũng được tính là đạt chuẩn.

* Điều kiện khác: Người có kinh nghiệm trong công tác, am hiểu thực tiễn công tác quản lý đối với lĩnh vực yêu cầu vị trí cần tuyển.

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng, xác định người trúng tuyển:

4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4.2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (kể cả thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi).

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.3. Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ dự tuyển:

6.1. Thành phần hồ sơ xét tuyển vòng 1:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Người dự tuyển cần kê khai đầy đủ, trung thực vào Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): Chỉ cần photo, không chứng thực (để xem xét tính phù hợp với vị trí việc làm và điều kiện dự tuyển).

- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

6.2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng theo quy định của pháp luật.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên còn giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

6.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (tính theo con dấu bưu điện).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố.

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

Số điện thoại liên hệ: (028) 73.050.008.

Người tiếp nhận: chị Thanh Nga, chị Phương Anh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng, Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể.

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm./.

           File đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển (tải về)

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

99,78%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2023)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn