Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc đề nghị chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại do vi phạm thời gian thông báo thực hiện khuyến mại

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cám ơn Quý Doanh nghiệp đã hợp tác, góp ý cho Sở Công Thương trong suốt quá trình thực hiện thủ tục hành chính về khuyến mại, cả bằng phương thức truyền thống (gửi/nộp hồ sơ đã in ấn) và phương thức trực tuyến (tại website www.khuyenmaihcmc.vn).

Qua theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ 09 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương nhận thấy hầu hết doanh nghiệp đã thực hiện tốt quy định về thời hạn thông báo (hoặc đăng ký) hoạt động khuyến mại theo Điều 17 và Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp thường xuyên vi phạm quy định trên, chủ yếu là vi phạm về thời hạn thông báo thực hiện hoạt động khuyến mại và phần lớn hồ sơ vi phạm được gửi/nộp đến Sở Công Thương qua đường bưu điện. Đối với các hồ sơ này, Sở Công Thương đã khuyến cáo bằng cách chỉ rõ các lỗi vi phạm trong văn bản gửi đến doanh nghiệp; tuy nhiên, tình hình các lỗi chưa thực hiện đúng Nghị định 81/2018/NĐ-CP chưa có chuyển biến.

Để hạn chế và khắc phục thực trạng trên, từ ngày 21 tháng 10 năm 2019, Sở Công Thương sẽ yêu cầu thương nhân không thực hiện chương trình khuyến mại khi thực hiện không đúng Nghị định 81/2018/NĐ-CP và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý kèm theo (Điều 22 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP). Cụ thể, văn bản Sở Công Thương gửi đến doanh nghiệp vi phạm thời gian thông báo thực hiện hoạt động khuyến mại sẽ có nội dung sau:

"Chương trình khuyến mại XYZ của Công ty ABC không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại: "Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện,...". Cụ thể: Sở Công Thương TP.HCM nhận được văn bản văn bản số ..../TB-KM vào ngày ... tháng ... năm ...; và ngày bắt đầu thực hiện khuyến mại là ngày ... tháng ... năm ....

Chương trình khuyến mại nêu trên đã vi phạm Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: "Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác."

Trường hợp Công ty ABC đã thực hiện chương trình khuyến mại nêu trên từ ngày …/…/…, căn cứ Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu Công ABC chấm dứt thực hiện toàn bộ chương trình khuyến mại XYZ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty ABC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: "Trong trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân, việc chấm dứt thực hiện chương trình phải được thương nhân công bố công khai theo một trong các cách thức quy định tại Điều 98 Luật Thương mại, trên website của thương nhân (nếu có website) và phải đảm bảo thương nhân sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó; trừ trường hợp trong chương trình khuyến mại đó có sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dưới mọi hình thức."

Sở Công Thương TP.HCM đề nghị Công ty ABC thực hiện đầy đủ các nội dung trên".

Đồng thời, văn bản của Sở Công Thương TP.HCM sẽ được gửi đến Cục Thuế TP.HCM, Cục Quản lý thị trường TP.HCM (và) Cục Thuế tỉnh/thành nơi doanh nghiệp vi phạm đặt trụ sở để cùng phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

Thông báo này được dán công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.HCM; được đăng tải trên website Sở Công Thương www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn, trên website dịch vụ công trực tuyến về khuyến mại www.khuyenmaihcmc.vn và được gửi đến hộp thư điện tử (email) của tất cả doanh nghiệp đã thực hiện trực tuyến thủ tục hành chính về khuyến mại tại Sở Công Thương.

Sở Công Thương thông tin đến Quý Doanh nghiệp để biết và thực hiện./

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Sở Công Thương đã giải quyết

99,99%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/08/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn