Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

« Quay lại

Về việc phát hành Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy (Thông tư 24/2017/TT-BCT).

Sở Công Thương đề nghị các tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành sản xuất giấy trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện theo Điều 9 Thông tư 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành sản xuất giấy trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về cán bộ quản lý năng lượng và đầu mối liên lạc tại đơn vị làm cơ sở tiếp nhận các thông báo, hướng dẫn của Sở Công Thương về triển khai Thông tư 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương (theo mẫu đính kèm).

Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong sản xuất giấy trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo theo Phụ lục IV Thông tư 24/2017/TT-BCT và gửi đến Sở Công Thương theo địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 trước ngày 15 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công Thương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác sử dụng năng lượng tại đơn vị.

Tài liệu đính kèm:

-  Thông tư số 24/2017/TT-BCT 23 tháng 11 năm 2017 (tải về);

- Mẫu cung cấp thông tin (tải về);

- Thông báo 11325/TB-SCT ngày 07/12/2017 (có đính kèm phụ lục) (tải về).

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 19/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn