Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

« Quay lại

Thông báo về việc công bố danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 1221/QĐ-TTg về việc Ban hành danh sách Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017. Theo đó, trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có 302 Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở được quy định theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương 500 TOE trở lên).

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong danh sách Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc thì đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ một cách tốt nhất nhằm giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác sử dụng năng lượng tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tham khảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại địa chỉ website của Sở Công Thương http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn (điền từ khóa "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" vào mục tìm kiếm).

Các văn bản đính kèm:

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (tải về)

- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011.(tải về)

- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013.(tải về)

- Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012.(tải về)

- Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2018.(tải về)

- Thông báo số 7662/TB-SCT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Sở Công Thương. (tải về)

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 16/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn