Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Cơ quan thống kê Sở Công thương
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự

   Bước 1: Thương nhân (doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

   Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

   + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

   Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào vào phương tiện vận tải. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ có văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào vào phương tiện vận tải.  

   Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh..

 

Cách thức Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
Hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: (Điều 40 – Nghị định 87/2018/NĐ-CP)

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo của Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Thời hạn (Điều 43 – Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2016): 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương TPHCM
Đối tượng Thương nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.
Hoàn thành mẫu đơn

Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo của Nghị định 87/2018/NĐ-CP..

 

Phí, lệ phí + Phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định. + Phí thẩm định đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.
Kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải. (Theo mẫu số 9 kèm theo của Nghị định 87/2018/NĐ-CP) hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Yêu cầu (Điều 11 NĐ 87): 1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
Cơ sở pháp lý

1. Nghị định số Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày  15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

2. Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

Thông tin liên hệ Sở Công Thương (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
Đính kèm Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo của Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Sở Công Thương đã giải quyết

75,83%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 31/03/2023)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn