Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Đấu thầu
Trình tự

Các dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành (bao gồm: công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành) sử dụng vốn ngân sách thành phố; thực hiện việc Thẩm định/phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Sở Công Thương như sau:

 • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
 • Bước 2:

+ Sở Công Thương kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý hoặc hồ sơ không hợp lệ. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Công Thương sẽ dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

+ Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định (Theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP): Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 20 ngày đối với dự án nhóm A, 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Sở Công Thương để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Công Thương để làm cơ sở thẩm định dự án.

 • Bước 3:

+ Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Sở Công Thương gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến dự án (nếu có). Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan: 20 ngày đối với dự án nhóm A; 15 ngày đối với dự án nhóm B; 10 ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức có liên quan không trả lời văn bản thì được xem như đã chấp thuận nội dung xin ý kiến về dự án và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

+ Trong thời hạn 40 ngày (đối với dự án nhóm A), 30 ngày (đối với dự án nhóm B) và 20 ngày (đối với dự án nhóm C) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định dự án, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và ra văn bản sau:

 • Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Công Thương sẽ ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án, Quyết định đầu tư xây dựng.
 • Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi và trả hồ sơ. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ nội dung văn bản của Sở Công Thương để hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, sau đó trình thẩm định lại.

- Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 • Bước 5: Chủ đầu tư nộp bản chụp (photocopy hoặc file PDF) tài liệu báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định) về Sở Công Thương để quản lý.

 

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công Thương.
Hồ sơ
 • Tờ trình thẩm định/phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  (Mẫu 01 Phụ lục II - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
 • Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có).
 • Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án (nếu có).
 • Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án (nếu có).
 • Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 • Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có).
 • Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (nếu có).
 • Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án.
 • Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán).
 • Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.
 • Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở.
 • Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (chỉ nộp lần đầu cho Sở Công Thương, đối với tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn đã nộp hồ sơ cho Sở Công Thương trước đó thì không cần nộp lại).
 • Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn - Đối với dự án nhóm A: 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án nhóm B: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án nhóm C: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
Đối tượng Tổ chức
Hoàn thành mẫu đơn

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Mẫu 01 Phụ lục II - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Phí, lệ phí Phí thẩm định dự án đầu tư theo tổng mức đầu tư của dự án (Điều 4 - Thông tư số 209/2016/TT-BTC).
Kết quả - Thông báo kết quả thẩm định dự án đối với dự án nhóm A. - Thông báo kết quả thẩm định dự án và Quyết định đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B, C.
Yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý
 • Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 • Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thông tin liên hệ Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3)
Đính kèm

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

99,99%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/09/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn