Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục cấp lại Giấp phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
Trình tự

    Giấy phép kinh doanh được cấp lại trong các trường hợp sau: (1) Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác; (2) Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng.

- Bước 1:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh trong trường hợp cấp lại khi doanh nghiệp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

+ Hồ sơ của tổ chức kinh tế được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

    - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

        + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

    Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức kinh tế sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy phép kinh doanh, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    Đối với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác; Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phải sao gửi 01 bản Giấy phép kinh doanh cho Sở Công Thương nơi chuyển đi để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu. Đồng thời, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp lại Giấy phép kinh doanh, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giy phép kinh doanh đã được cấp trước đó cho Sở Công Thương nơi chuyển đi.

    - Bước 4: Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 

Cách thức Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
ho-so

        - Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.

        - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

 

Thời hạn Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương; - Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Đối tượng Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hoàn thành mẫu đơn

        - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP);

        - Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mẫu số 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

 

Phí, lệ phí không
Kết quả Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
yêu cầu không có
Cơ sở pháp lý

        - Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)

Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/06/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 3829 6322
Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn