Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục cấp gia hạn Giấp phép lập cơ sở bán lẻ

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
Trình tự

    Trước thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Công Thương theo quy định.

    - Bước 1: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

      - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

        + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

    - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; Sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

    Trường hợp đủ hồ sơ và hợp lệ, Sở Công Thương gia hạn Giấp phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối gia hạn phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

    - Bước 4: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

 

Cách thức Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
ho-so

        - Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu)

+ Bản giải trình có nội dung:

* Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định về địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

* Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

* Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

+ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

+ Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa, dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có) và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

        - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

 

Thời hạn 05 ngày làm việc
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương;
Đối tượng Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Hoàn thành mẫu đơn

        - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 6 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP);

        - Giấy phép Lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mẫu số 12 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

 

Phí, lệ phí không
Kết quả Giấy phép Lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
yêu cầu không có
Cơ sở pháp lý

        - Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Giấy phép Lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 24/06/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 3829 6322
Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn