Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng chuyên ngành sử dụng vốn ngân sách thành phố

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Điện
Trình tự

Các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành (bao gồm: công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành) sử dụng vốn ngân sách thành phố; thực hiện việc Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Sở Công Thương như sau:

 • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
 • Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý hoặc hồ sơ không hợp lệ. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Công Thương sẽ dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.
 • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Công Thương sẽ ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi và trả hồ sơ. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ nội dung văn bản của Sở Công Thương để hoàn chỉnh hồ sơ, sau đó trình thẩm định lại.

 • Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.
 • Bước 5: Chủ đầu tư nộp bản chụp (photocopy hoặc file PDF) tài liệu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định) về Sở Công Thương để quản lý.

 

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công Thương
ho-so
 1. (Quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXDMẫu 04 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP):

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Mẫu 04 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP).
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
 • Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);
 • Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;
 • Hồ sơ khảo sát xây dựng;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;
 • Dự toán xây dựng công trình;
 • Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
 • Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có)
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (chỉ nộp lần đầu cho Sở Công Thương, đối với tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn đã nộp hồ sơ cho Sở Công Thương trước đó thì không cần nộp lại);
 • Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn (Theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Xây dựng 2014): Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
Đối tượng Tổ chức
Hoàn thành mẫu đơn

Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Mẫu 04 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Phí, lệ phí Phí thẩm định dự án đầu tư theo tổng mức đầu tư của dự án (Điều 4 - Thông tư số 209/2016/TT-BTC)
Kết quả Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
yêu cầu không có
Cơ sở pháp lý
 • Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 • Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
 • Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Mẫu 04 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

99,95%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/10/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn