Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường di dời – tái lập công trình điện trên địa bàn thành phố

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Điện
Trình tự
 • Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
 • Bước 2: Sở Công Thương kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý hoặc hồ sơ không hợp lệ. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Công Thương sẽ dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu.
 • Bước 3: Sở Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ bồi thường di dời – tái lập.

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Công Thương sẽ ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ chi phí bồi thường di dời – tái lập.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Công Thương thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi và trả hồ sơ. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn căn cứ nội dung văn bản của Sở Công Thương để hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, sau đó trình thẩm định lại.

 • Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.
 • Bước 5: Chủ đầu tư nộp bản chụp (photocopy hoặc file PDF) tài liệu thiết kế và dự toán xây dựng công trình (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định) về Sở Công Thương để quản lý.

 

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công Thương
ho-so

(Điều 55 - Luật xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 29 - Nghị định 59/2015/NĐ-CP):

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • - Tờ trình thẩm định, phê duyệt chi phí bồi thường di dời - tái lập (có thể tham khảo theo mẫu đính kèm).
 • - Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng có liên quan, dự toán công trình.
 • - Bản sao Quyết định đầu tư của dự án chính.
 • - Bản sao hồ sơ pháp lý của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn: giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động điện lực, chứng chỉ hành nghề (chỉ nộp lần đầu cho Sở Công Thương, đối với tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn đã nộp hồ sơ cho Sở Công Thương trước đó thì không cần nộp lại).
 • - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng (có thể tham khảo theo mẫu đính kèm).
 • - Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn (Điểm c Khoản 3 Điều 29 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND): 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các Khu quản lý giao thông đô thị.
Đối tượng Tổ chức
Hoàn thành mẫu đơn

Không có (có thể tham khảo mẫu Tờ trình kèm theo)

Phí, lệ phí Phí thẩm định dự toán chi phí bồi thường di dời – tái lập tính theo chi phí xây dựng công trình (Khoản 5 Điều 29 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND và Điều 4 Thông tư 210/2016/TT-BTC)
Kết quả Quyết định phê duyệt dự toán chi phí bồi thường di dời tái lập
yêu cầu Không có
Cơ sở pháp lý
 • Luật Xây dựng số 50/2015/QH13 ngày 18/06/2014.
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
 • Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

99,98%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/09/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại: (+8428) 38222 311 Fax: (+8428) 3822 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn