Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

« Quay lại

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Cơ quan thống kê Sở Công thương
Lĩnh vực Hóa chất
Trình tự

Bước 1: Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đơn vị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 18 (mười tám) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra (trong 05 ngày), tổ chức kiểm tra (trong 10 ngày) và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (trong 03 ngày). Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cách thức Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương nơi có trụ sở của các tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
ho-so

Bước 1: Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3); thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đơn vị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 18 (mười tám) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra (trong 05 ngày), tổ chức kiểm tra (trong 10 ngày) và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ (trong 03 ngày). Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Doanh nghiệp căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương nơi có trụ sở của các tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm: (Điều 15 – Nghị định số 71/2018/NĐ-CP)

1. Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

2. Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

3. 02 ảnh (3x4 cm) của người trong danh sách đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

4. Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

 
Thời hạn Mười tám ngày (18 ngày) làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điều 15 – Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018).
Cơ quan thực hiện Sở Công thương TP.HCM
Đối tượng cá nhân hoạt động tiền chất thuốc nổ
Hoàn thành mẫu đơn

Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

 

Phí, lệ phí Không
Kết quả Giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ có thời hạn 02 năm (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP) hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
yêu cầu * Điều kiện chung: - Được huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. * Điều kiện riêng: - Người huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ phải có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm thực tế làm việc về kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp từ 05 năm liền kề trở lên hoặc làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ 03 năm liền kề trở lên; có kiến thức pháp luật về tiền chất thuốc nổ.
Cơ sở pháp lý

1. Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

2. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

        3. Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Thông tin liên hệ Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện tới Sở Công Thương nơi có trụ sở của các tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ (số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
Đính kèm Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP.

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

99,95%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 23/10/2018)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn