Thủ tục hành chínhThông tin hướng dẫn, biểu mẫu, quy định về xử lý TTHC của Sở Công Thương, bao gồm các lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài, Thương nhân việt nam, Điện, Hóa chất, Xăng dầu...

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

« Quay lại

Điều chỉnh giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan thống kê Sở Công Thương
Lĩnh vực Thương mại Quốc tế
Trình tự

- Bước 1: Trong quá trình hoạt động, nếu có những thay đổi khác với nội dung ghi trong giấy phép, Hiệp hội phải làm đơn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xin điều chỉnh bổ sung giấy phép và đăng ký với Sở Công thương theo các nội dung:

+ Thay đổi tên gọi;

+ Thay đổi, bổ sung thành viên ban lãnh đạo Hiệp hội;

+ Thay đổi nhân viên làm việc tại trụ sở văn phòng Hiệp hội;

+ Thay đổi trụ sở Hiệp hội.

- Bước 2: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công thương có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Bước 5: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

Cách thức Trực tiếp tại Sở Công thương
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập Hiệp hội (theo mẫu);

+ Hợp đồng thuê trụ sở (đối với điều chỉnh trụ sở);

+ Điều lệ mới của Hiệp hội (đối với điều chỉnh Điều lệ);

+ Biên bản của Ban Lãnh đạo thống nhất thay đổi tên Hiệp hội (đối với điều chỉnh Tên Hiệp hội).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương
Đối tượng Tổ chức
Hoàn thành mẫu đơn

Đơn xin thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mẫu số 01 – Quyết định 972/1999/QĐ-UB-KT)

Phí, lệ phí không
Kết quả Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Yêu cầu không
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại VN.

- Quyết định số 972/1999/QĐ-UB-KT ngày 12/02/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thực hiện việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM.

Thông tin liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm Đơn xin thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mẫu số 01 – Quyết định 972/1999/QĐ-UB-KT)

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 19/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn