Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Thông cáo báo chí v/v công bố Dịch vụ công trực tuyến

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong việc nâng cao chất lượng phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành công thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động công tác tại Sở; một trong những giải pháp đó là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, cũng như giám sát được quá trình giải quyết công việc của công chức.

1.     Dịch vụ công trực tuyến

Đến nay Sở Công Thương đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành 55 thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4), thuộc 11 nhóm lĩnh vực sau:

                                 1.        Sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu);

                                 2.        Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá;

                                 3.        Kinh doanh bán lẻ xăng dầu;

                                 4.        Xây dựng công trình điện nhóm B, C;

                                 5.        Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

                                 6.        Khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại;

                                 7.        Hóa chất;

                                 8.        Hợp đồng mẫu;

                                 9.        Đấu nghiệp vụ giám định thương mại;

                              10.      Hoạt động đa cấp;

                              11.      Kinh doanh LPG chai, nạp LPG chai.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các đơn vị cung cấp nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp:

- Dịch vụ chuyển kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu.

- Dịch vụ "SMS chăm sóc khách hàng" và dịch vụ tra cứu kết quả thực hiện TTHC thông qua đầu số 8283.

- Kết hợp với đơn vị thanh toán trực tuyến (Payoo) hỗ trợ khách hàng thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

- Bảng niêm yết thủ tục hành chính theo hướng điện tử hóa, cảm ứng; phục vụ việc tra cứu và có thể gửi thông tin về địa chỉ hộp thư điện tử cụ thể các thông tin cần thiết.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng thường xuyên cải tiến, chuyển đổi phương thức hoạt động để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tối ưu nhất. Theo đó, Sở Công Thương đã xây dựng hoàn chỉnh Mô hình Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, mang tính phục vụ ngày càng cao. Theo mô hình này; cán bộ công chức là người chủ động liên hệ với người dân, doanh nghiệp để tiếp nhận các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.

Cụ thể Mô hình được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng đến Sở sẽ được Bộ phận Bảo vệ hướng dẫn đến khu vực chờ giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Bảo vệ sẽ lấy số thứ tự và đặt tại khu vực chờ của Khách hàng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ căn cứ vào số thứ tự của khách hàng sẽ chủ động đến khu vực chờ để hỗ trợ và tiếp nhận các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.

Bước 3: Sau khi trao đổi các thông tin để giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ sẽ nhận hồ sơ, in biên nhận và đến khu vực chờ để gửi cho khách hàng.

2.     Nâng cấp cổng thông tin điện tử

Sở Công Thương đã hoàn chỉnh việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử Sở tại địa chỉ congthuong.hochiminhcity.gov.vn với các hoạt động như sau:

-      Cung cấp thông tin tổng hợp mới nhất về tình hình sản xuất kinh doanh – thông tin kinh tế;

-      Cung cấp thông tin thị trường về: tình hình giá cả, tỷ giá và giá vàng;

-      Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Sở, Tình hình thị trường trong và ngoài nước;

-      Cơ sở dữ liệu ngành công thương: Nơi cung cấp thông tin về những đơn vị mà Sở Công Thương đã cấp phép, quản lý;

-      Trả lời hỏi đáp của doanh nghiệp.

-      Nơi cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở; tra cứu thông tin tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.

Phương châm hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương: Sự hài lòng của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi.

Toàn thể cán bộ, công chức Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "3T" THÂN THIỆN – TRÁCH NHIỆM – TẬN TỤY


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu

3

Thủ tục cấp lại giấy phép bán buôn rượu

4

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm)

5

Thủ tục cấp lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy, rách, nát, cháy) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm)

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm)

7

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

8

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

9

Thủ tục cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

10

Thủ tục Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

11

Thủ tục Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

12

Thủ tục Cấp lại (trường hợp bị mất, tiêu hủy, rách, nát, cháy) Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

14

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

15

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

17

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

22

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

23

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

24

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

25

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

26

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

27

Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

28

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

29

Đăng ký thực hiện khuyến mại

30

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

31

Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại

32

Sửa đổi, bổ sung nội dung Thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại

33

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

34

Thay đổi, bổ sung nội dung Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

35

Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

36

Thủ tục Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

37

Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

38

Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp

39

Thủ tục Thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo thuộc lĩnh vực bán hàng đa cấp

40

Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

41

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện sử dụng vốn ngân sách nhà nước

42

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước

43

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán chí phí bồi thường di dời – tái lập công trình điện

44

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ khi di dời công trình điện

45

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

46

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

47

Thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

48

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

49

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

50

Thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

51

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

52

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

53

Thủ tục thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

54

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

55

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 31/01/2019)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website:http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428)38222311
Fax:(+8428)38221778
Email: sct@tphcm.gov.vn