Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 13/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

« Quay lại

Về việc phát hành Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát (Thông tư 19/2016/TT-BCT).

Sở Công Thương đề nghị các Cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện theo Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Các Cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về cán bộ quản lý năng lượng và đầu mối liên lạc tại đơn vị làm cơ sở tiếp nhận các thông báo, hướng dẫn của Sở Công Thương về triển khai Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương (theo mẫu đính kèm).

Các Cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo theo Phụ lục VI Thông tư 19/2016/TT-BCT gửi đến Sở Công Thương theo địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 trước ngày 15 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công Thương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp triển khai có hiệu quả công tác sử dụng năng lượng tại đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại địa chỉ Website của Sở Công Thương http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn

Tin khác

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn