Đăng ký tài khoản Tạo tài khoản Cá nhân hoặc Doanh nghiệp để sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng kýThông tin tài khoản