Tra cứu hồ sơ Để thực hiện tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận.

Tra cứuHồ sơ

Mã hồ sơ/Số biên nhận

Để thực hiện tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, vui lòng thực hiện các bước sau:

 - Bước 1:
Nhập chính xác mã hồ sơ gồm 15 ký tự, đây là mã số được cung cấp sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ.
 - Bước 2: Nhấn nút tra cứu để xem kết quả xử lý hồ sơ.
THÔNG TIN LIÊN HỆ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa". (08) 38222311