Tra cứu Để thực hiện tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận.

Thông tin liên hệ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" (028) 38222311