Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 21/01/2019)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 32.045.508

 

 

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG

Tên cán bộ Lãnh đạo
Chức vụ
Điện thoại
cơ quan
Email
Phạm Thành Kiên
Giám đốc
38.275.485
ptkien.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Phương Đông
Phó Giám đốc
38.239.569
npdong.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Huỳnh Trang
Phó Giám đốc
38.224.303
nhtrang.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hòa
Phó Giám đốc
38.275.485
nnhoa.sct@tphcm.gov.vn
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
cơ quan
Email
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Văn Hòa
Trưởng phòng
08 38 296 487
tvhoa.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Yến
Phó Trưởng phòng
08 38 296 487
nthyen.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Gái
Phó Trưởng phòng
ntgai.sct@tphcm.gov.vn
Huỳnh Anh Dũng Phó Trưởng phòng 08 38 296 487  
THANH TRA SỞ
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Chánh TT
08 38 241 686
ntkngoc.sct@tphcm.gov.vn
Lê Hoàng Hải
Phó Chánh TT
08 38 296 293
lhhai.sct@tphcm.gov.vn
Trần Minh Hoá
Phó Chánh TT
tmhoa.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG
Ngô Hồng Y
Trưởng phòng
08 38 233 231
nhy.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Hà
Phó Trưởng phòng
08 38 227 144
nttha.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Minh Trí
Phó Trưởng phòng
08 38 277 416
nmtri.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Trần Anh Hào
Trưởng phòng
08 38 241 686
08 38 239 569
tahao.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Tâm
Phó Trưởng phòng
ntmtam.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Lê Phương Bình
Phó Trưởng phòng
08 38 292 441
lpbinh.sct@tphcm.gov.vn
Lương Xuân Nhung
Phó Trưởng phòng
08 38 221 776
lxnhung.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG THỊ TRƯỜNG THƯƠNG NHÂN & NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Thị Ngọc
Trưởng phòng
08 38 239 570
ntngoc.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thanh Sơn
Phó Trưởng phòng
08 38 279 407
ntson.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Diệu Hiền
Phó Trưởng phòng
ndhien.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
Trần Trí Dũng
Trưởng phòng
08 38 296 288
ttdung.sct@tphcm.gov.vn
Lê Đình Hiếu
Phó Trưởng phòng
08 38 296 282
ldhieu.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thái Hùng
Phó Trưởng phòng
nthung.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thị Diễm Nhi
Phó Trưởng phòng
ndnhi.sct@tphcm.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ

Nguyễn Thành Trung
Chánh Văn phòng
08 38 298 018
nttrung.sct@tphcm.gov.vn
Thái Thị Hồng Sen
Phó Chánh VP
08 38 224 536
tthsen.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU
Hà Ngọc Sơn
Trưởng phòng
08 38 241 868
hnson.sct@tphcm.gov.vn
Đỗ Hùng Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng
08 38 239 571
dhatuan.sct@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thế Phương
Phó Trưởng phòng
ntphuong.sct@tphcm.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
Nguyễn Nguyên Phương
Trưởng phòng
08 38 291 670
nnphuong.sct@tphcm.gov.vn
Võ Lê Bích Đồng
Phó Trưởng phòng
vlbdong.sct@tphcm.gov.vn
Huỳnh Văn Quang
Phó Trưởng phòng
hvquang.sct@tphcm.gov.vn
 

 

tin xem nhiều

Thiết lập dịch vụ công

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn