Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo V/v hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia trên địa bàn thành phố

File đính kèm - tải về

Một cửa điện tử

Đến tháng 7 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 17/07/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công