Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

« Quay lại

Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

- Ngạch chuyên viên, mã số 01.003: 06 người

Vị trí cần tuyển dụng: phòng Tư vấn: 01; phòng Khuyến công: 01; phòng Xúc tiến công thương: 01;  phòng Công nghiệp hỗ trợ: 03 (trong đó, gồm: Cơ sở dữ liệu: 01; Hoạt động công nghiệp hỗ trợ: 02)

- Ngạch cán sự, mã số 01.004: 02 người

Vị trí cần tuyển dụng: Văn phòng: 02 (trong đó, gồm: Quản trị công sở: 01, Kế toán: 01).

Vị trí cần tuyển dụng:

STT

Vị trí cần tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

Ngạch tuyển dụng

Số lượng

 

1

Phòng Công nghiệp hỗ trợ

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi về các cơ chế chính sách đối với Trung ương và Thành phố cũng như các khó khăn về ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ để tổng hợp đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý công nghiệp, hành chính, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, quản lý dự án, kỹ thuật, cơ khí, kế hoạch tổng hợp, luật, quản trị kinh doanh.

Chuyên viên

2

 

2

- Quản trị trang thông tin điện tử.
- Quản trị cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.
- Lập kế hoạch phát triển mở rộng kho dữ liệu.
- Phân tích và thống kê dữ liệu.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin; hệ thống thông tin quản lý; công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông.

Chuyên viên

1

 

3

Phòng Tư vấn

- Tham gia đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng suất cho doanh nghiệp: đánh giá hồ sơ doanh nghiệp.
- Tham gia tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách cho các doanh nghiệp.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh.

Chuyên viên

1

 

4

Phòng Khuyến công

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn thành phố, trình cơ quan Có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp và công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ để hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp và công nghiệp nông thôn.
- Hỗ trợ cung cấp thông tin về ngành công nghiệp và công nghiệp nông thôn.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn, báo chí.
- Có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, tổ chức sự kiện.
- Nắm bắt được tình hình phát triển của ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.
- Nắm bắt nhanh các thông tin về kinh tế, thông tin thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiển.
- Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe tốt.

Chuyên viên

1

 
 

5

Phòng Xúc tiến công thương

- Phụ trách các hoạt động xúc tiến thương mại thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như Triển lãm năng lượng xanh, Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
- Thực hiện công tác truyền thông công nghiệp hỗ trợ.
- Xây dựng hồ sơ quảng cáo, tìm kiếm doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; công nghệ điện - điện tử, marketing.
- Có khả năng sử dụng và ứng dụng mạng xã hội trong triển khai công việc.

Chuyên viên

1

 

6

Quản trị công sở

-Mua sắm, sửa chữa thiết bị Văn phòng, điện dân dụng tại Trung tâm.
-Quản lý tài sản Trung tâm.
- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, công nghệ điện, kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.

Cán sự

1

 

7

Kế toán

- Thực hiện công tác theo dõi, sử dụng các nguồn kinh phí, tình hình tài sản, tiền quỹ của Trung tâm.
 - Phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực kế hoạch - tài chính.
- Theo dõi và kiểm soát tình hình thực hiện và quyết toán các nguồn kinh phí của Trung tâm

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước

Cán sự

1

 

Tổng cộng

8

 

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

2.1. Đối tượng dự tuyển viên chức phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam.

- Độ tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Có lý lịch rõ ràng.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Đủ sức khỏe đảm bảo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.2.Tiêu chuẩn cụ thể:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ Cao đẳng trở lên (đối với ngạch Cán sự), Có trình độ Đại học trở lên (đối với ngạch Chuyên viên), có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành;

- Trình độ ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa: trình độ tương đương bậc 1 (đối với ngạch Cán sự), trình độ tương đương bậc 2 (đối với ngạch Chuyên viên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.

3. Hình thức tuyển dụng, nội dung xét tuyển:

3.1. Hình thức: Xét tuyển 

3.2. Nội dung và hình thức xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+  Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Hồ sơ dự tuyển:

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đăng tải trên website Trung tâm http://congthuonghcm.vn).

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật của người đăng ký dự tuyển, có dán ảnh, xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. (theo mẫu đăng tải trên website Trung tâm http://congthuonghcm.vn).

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân và bản sao hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu; trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 12 tháng, theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Hai (02) ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng).

- Ba (03) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

Lưu ý:

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

- Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau, để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 120 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: IELTS 3.0 trở lên; TOEFL 40 iBT trở lên; TOEIC 225 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

     Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: theo "Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thục hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập", cụ thể như sau:

+  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 31/05/2019.

4.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM

Địa chỉ: số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (Lầu 10)

Số điện thoại liên hệ: 08.730.50.008 (NB: 0)

Người tiếp nhận: chị Ngọc Quỳnh, chị Phương Anh.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng, Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể.

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm./.

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 20/10/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(+8428) 38.222.311
Fax:(+8428) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn