Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

« Quay lại

Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Huyện Củ Chi

STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ
1 Siêu thị Co.op Mart Củ Chi 357 QL 22, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi
2 Siêu thị Satra Củ Chi 1239 Tỉnh lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi
3 Chợ Lô 6 Ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi
4 Chợ An Phú Ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi
5 Chợ Hòa Phú Tỉnh lộ 8, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi
6 Chợ Phạm Văn Cội Ấp 3 , xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi
7 Chợ chiều Tân Thạnh Đông Tỉnh lộ 15, ấp 14, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi
8 Chợ Tân Thạnh Tây Tỉnh lộ 8, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi
9 Chợ Trung An Ấp Chợ, xã Trung An, huyện Củ Chi
10 Chợ Trung Lập Hạ Ấp xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi
11 Chợ Trung Lập Thượng Ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi
12 Chợ Phước Thạnh Quốc lộ 22, Ấp Chợ, , xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi
13 Chợ An Nhơn Tây Ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi
14 Chợ Phú Hòa Đông Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi
15 Chợ Tân Phú Trung Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
16 Chợ sáng Tân Thạnh Đông Tỉnh lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi
17 Chợ Tân Thông Hội Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi
18 Chợ Củ Chi Quốc lộ 22, khu phố 5, xã Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi
19 Chợ Bình Mỹ Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi
20 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 328 Hương Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi 
21 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 2 199A Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
22 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 3 67 Tỉnh lộ 8, P.Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi
23 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 4 Lô TT1 - 1, Đường D4, KCN Đông Nam, Củ Chi
24 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 5 75A Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
25 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 6 863 Quốc Lộ 22, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi
26 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 7 142 Nguyễn Văn Khạ, KP7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
27 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 8  37 Nguyễn Văn Ni, KP2, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
28 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 9 728 Tỉnh Lộ 8, Xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi
29 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 10 68 Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
30 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 11 1614A, Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, H.Củ Chi
31 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 12 423B, Quốc lộ 22, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, H.Củ Chi
32 Cửa hàng Satrafoods CỦ CHI 13 01 Lê Minh Nhựt , Ấp Tiền, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
33 Cửa hàng CO.OPFOOD  KCN TÂY BẮC CỦ CHI KCN Tây Bắc Củ Chi, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
34 Cửa hàng CO.OPFOOD  1031 TỈNH LỘ 15 1031 Tỉnh Lộ 15, Xã An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
35 Cửa hàng CO.OPFOOD  726 QUỐC LỘ 22 726 Quốc Lộ 22, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
36 Cửa hàng CO.OPFOOD TÂN THẠNH ĐÔNG 533 (Tỉnh lộ 15), Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM
37 Cửa hàng CO.OPFOOD 198 NGUYỄN VĂN KHẠ 198 Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
38 Cửa hàng CO.OPFOOD  1034 TỈNH LỘ 15 1034 Tỉnh Lộ 15, Phường Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM
39 Cửa hàng CO.OPFOOD  TỈNH LỘ 8 - 628 628 Tỉnh Lộ 8, X.Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
40 Cửa hàng VM+ HCM 48 Liêu Bình Hương 48 Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông HỘi, H. Củ Chi 
41 Cửa hàng VM+ HCM 314 Tỉnh lộ 8 314 KP.4 -đường Tỉnh Lộ 8 -thị trấn Củ Chi - huyện Củ Chi 
42 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 579F, Tỉnh Lộ 15, Ấp 7, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
43 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 161 Bình Mỹ, ấp 7, xã Bình Mỹ, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
44 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 130 đường Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1391 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ Cũ 2, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
46 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 149/30 Đường Trung An, Ấp Chợ, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
47 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 415 - 417 Quốc lộ 22, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
48 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1340 Tỉnh lộ 8, ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
49 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 61 Tỉnh Lộ 8, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
50 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 85 Liêu Bình Hương, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
51 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 2 Đường Giồng Cát, Tổ 1, Ấp chợ, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
52 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 191 đường Tỉnh lộ 15, Ấp 10, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
53 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 427B Tỉnh lộ 15, Ấp 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
54 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 847 Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
55 Cửa hàng Co.op Smile 26E đường Nguyễn Văn Ni, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM 
56 Cửa hàng Co.op Smile 1132 Tỉnh lộ 15, Tổ 7, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.HCM

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn