Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

« Quay lại

Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Huyện Hóc Môn

STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ
1 Siêu thị Co.op Mart Hóc Môn 380 Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn
2 Siêu thị Co.op Mart Đỗ Văn Dậy 18 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn
3 Chợ Nhị Xuân Nguyễn Văn Bứa, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn
4 Chợ Trung Chánh Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn
5 Chợ Đình Nguyễn Văn Bứa, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn
6 Chợ Xuân Thới Thượng Phan Văn Hớn, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
7 Chợ Đông Thạnh Đặng Thúc Vinh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn
8 Chợ Bùi Môn Quốc lộ 22, ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn
9 Chợ Tân Mỹ Quốc lộ 22, ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn
10 Chợ Bà Điểm Phan Văn Hớn,
ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn
11 Chợ Nhị Bình Bùi Công Trừng - Ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn
12 Chợ Hóc Môn Trương Nữ Vương, khu phố 5, xã Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn
13 Chợ Tân Thới Nhì Quốc lộ 22, ấp Thống Nhất 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn
14 Chợ Đại Hải Phan Văn Hớn, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
15 Cửa hàng Satrafoods BÀ TRIỆU 97/7D Bà Triệu, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
16 Cửa hàng Satrafoods LÝ THƯỜNG KIỆT 11/3 Lý Thường Kiệt, KP2, Thị Trấn Hóc Môn
17 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN ẢNH THỦ 2 31/7 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn
18 Cửa hàng Satrafoods LÊ THỊ HÀ 143 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn
19 Cửa hàng Satrafoods ĐẶNG THÚC VỊNH 45T Ấp 7, Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn
20 Cửa hàng Satrafoods TRẦN VĂN MƯỜI 16/13C Trần Văn Mười, Ấp Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn
21 Cửa hàng Satrafoods DƯƠNG CÔNG KHI 8 Dương Công Khi, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn
22 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN THỊ HUÊ 31/3B Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn
23 Cửa hàng Satrafoods QUỐC LỘ 22 2/7 Quốc lộ 22, Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn
24 Cửa hàng Satrafoods NGUYỄN VĂN BỨA 310 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 6, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
25 Cửa hàng Satrafoods TRỊNH THỊ MIẾNG 109/4E Trịnh Thị Miếng, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn
26 Cửa hàng CO.OPFOOD  ĐÔNG THẠNH 247 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
27 Cửa hàng CO.OPFOOD  4/5 TÔ KÝ 4/5 Tô Ký, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
28 Cửa hàng CO.OPFOOD  LÊ THỊ HÀ 7/2 KP8, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
29 Cửa hàng CO.OPFOOD  BÀ ĐIỂM 30/1A Phan Văn Hớn, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
30 Cửa hàng CO.OPFOOD  60 LÊ LỢI 60 Lê Lợi, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc môn, TP.HCM
31 Cửa hàng CO.OPFOOD TÂY LÂN 118/4 Ấp Tây Lân, Xã bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
32 Cửa hàng CO.OPFOOD LÊ THỊ HÀ 2 36/7B Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
33 Cửa hàng CO.OPFOOD  151 PHAN VĂN HỚN 151 Phan Văn Hớn, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
34 Cửa hàng CO.OPFOOD  TÂN XUÂN 33/4A Ấp mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
35 Cửa hàng CO.OPFOOD  153 NGUYỄN THỊ SÓC 153 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
36 Cửa hàng CO.OPFOOD 35-36 HẬU LÂN 35-36 Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
37 Cửa hàng CO.OPFOOD  NGUYỄN ẢNH THỦ 699 699 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
38 Cửa hàng CO.OPFOOD  TRẦN VĂN MƯỜI 12 12/6B Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
39 Cửa hàng VM+ HCM 1/104A LÊ THỊ HÀ 1/104A Ấp Đình - Lê Thị Hà - xã Tân Xuân - huyện Hóc Môn
40 Cửa hàng VM+ HCM 43/29 Phan Văn Đối 43/29 Phan Văn Đối - ấp Tiền Lân 1 - xã Bà Điểm - huyện Hóc Môn
41 Cửa hàng VM+ HCM 1/23B Ấp 3 Số 1/23B - Âp 3 - xã Đông Thạnh - huyện Hóc Môn
42 Cửa hàng VM+ HCM 101/2 Ấp 4 101/2 Ấp 4 xã xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn
43 Cửa hàng VM+ HCM 26/4B ấp Đông Lân 26/4B ấp Đông lân  - xã Bà Điểm - huyện Hóc Môn
44 Cửa hàng VM+ HCM 3/123 Ấp Nhị Tân 1 3/123 Ấp Nhị Tân 1 - xã Tân Thới Nhì - huyện Hóc Môn
45 Cửa hàng VM+ HCM 126/4/1 Ấp Tây Lân 126/4/1 Ấp Tây Lân - Tổ 21 - xã Bà Điểm - huyện Hóc Môn
46 Cửa hàng VM+ HCM 29/2A Trưng Nữ Vương 29/2A Trưng Nữ Vương - KP 6 - thị trấn Hóc Môn - huyện Hóc Môn
47 Cửa hàng VM+ HCM 37/2B-2D Ấp Mỹ Hòa 37/2B  - 37/2D Ấp Mỹ Hòa - xã Trung Chánh - huyện Hóc Môn
48 Cửa hàng VM+ HCM 8/2B Trần Văn Mười 8/2B Trần Văn Mười - Ấp 3 - xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn
49 Cửa hàng VM+ HCM 143C Lê Văn Khương 143C Lê Văn Khương - xã Đông Thạnh - huyện Hóc Môn
50 Cửa hàng VM+ HCM 4/1D Ấp Nam Thới 4/1D Ấp Nam Thới - xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn
51 Cửa hàng VM+ HCM 23/2 Trần Văn Mười 23/2 Trần Văn Mười - xã Xuân Thới Thượng  - huyện Hóc Môn
52 Cửa hàng VM+ HCM 33/4 ấp Mới 1 33/4 ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Hóc Môn, TPHCM
53 Cửa hàng VM+ HCM 8/9 ấp Hưng Lân 8/9 ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM
54 Cửa hàng VM+ HCM 23 Nguyễn Hữu Cầu 23 Nguyễn Hữu Cầu, Ấp Vạn Hạnh, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, TPHCM
55 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 93/8A Ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, H. Hóc Môn, TP.HCM
56 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 22/5 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM
57 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 4/5K ấp 1, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
58 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 8/4 Nguyễn Thị Sóc, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM
59 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 35/1B Phan Văn Hớn, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM
60 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 59/5A Thái Thị Giữ, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM
61 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 40/55 Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
62 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 37B Hậu Lân, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM
63 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 23/9A Trịnh Thị Miếng, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, TP.HCM
64 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 15/7D Đặng Thúc Vịnh, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, TP.HCM
65 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 2/2 Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM
66 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 68L đường Phan Văn Hớn, Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
67 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 32/9A - 32/9B, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
68 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 95 Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM
69 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 62/20 Quang Trung, khu phố 8, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
70 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 54/1 TT. Tân Hiệp, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H. Hóc Môn, TP.HCM
71 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 170 Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, TP.HCM
72 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 36/5D ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM
73 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 98/1A Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, H. Hóc Môn, TP.HCM
74 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 89/7 Ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
75 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 104/3 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP.HCM
76 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 41/3 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP.HCM
77 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 23/3B Phan Văn Hớn, ấp 07, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP.HCM
78 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 60/1K ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
79 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 6/5A, ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
80 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 55 đường Đông Thanh 3-4-1, Ấp 7, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
81 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 169/1C Ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
82 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Thửa đất số 790-791, Tờ bản đồ số 1, địa chỉ: Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP HCM
83 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 33/4F Trung Mỹ - Tân Xuân, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, H. Hóc Môn, TP.HCM
84 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 26/2 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
85 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH B69/11 Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
86 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 23/1A, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP.HCM
87 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 11/3D Bà Điểm 9, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP.HCM
88 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 27/10A Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP.HCM
89 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 22/4A Xuân Thới Đông 3, ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn, TP.HCM
90 Cửa hàng San Hà 25/18A ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM
91 Cửa hàng Vissan 27/10 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Bà Điểm, huyện Hóc Môn

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn