Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

« Quay lại

Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Quận Thủ Đức

STT TÊN ĐỊA ĐIỂM ĐỊA CHỈ
1 Siêu thị CoopXtra Thủ Đức 934 QL 1A, KP4, phường  Linh Trung, quận Thủ Đức
2 Siêu thị Co.op Mart Bình Triệu  68/1 QL 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
3 Siêu thị Vinmart Thủ Đức 216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức
4 Siêu thị Co.opxtra Phạm Văn Đồng 240-242 Kha Vạn Cân (nay là Phạm Văn Đồng), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
5 CM Tam Bình 0.01 Lô BC, Duong 4, KP4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
6 Chợ Kiết Tâm 226 Lê Thị Hoa, khu phố 5, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức
7 Chợ Tam Hà Tô Ngọc Vân, khu phố 2, phường Linh Đông, quận Thủ Đức
8 Chợ Linh Xuân Quốc lộ 1A, phường Linh xuân, quận Thủ Đức
9 Chợ Tam Hải Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức
10 Chợ Linh Trung Khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức
11 Chợ Lê Mai Cổng sau KCx Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức
12 Chợ Bình Triệu 182 Quốc lộ 13, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
13 Chợ Bình Phước Khu phố 3, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức
14 Chợ Thủ Đức 1 Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ, Linh Tây, quận Thủ Đức
15 Chợ Từ Đức 29 Nguyễn Bá Luật, khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức
16 Chợ Tam Bình Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Tam Bình, quận Thủ Đức
17 Chợ Xuân Hiệp 28A Khu phố 3, phường Linh xuân, quận Thủ Đức
18 Chợ Hiệp Bình Chánh Đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
19 Cửa hàng Satrafoods KHA VẠN CÂN 1182 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
20 Cửa hàng Satrafoods HỒ VĂN TƯ 60 Hồ Văn Tư, P.Trường Thọ, Quận Thủ Đức 
21 Cửa hàng Satrafoods ĐƯỜNG SỐ 5 16 Đường số 5, P.Linh Xuân, Quận Thủ Đức
22 Cửa hàng Satrafoods DÂN CHỦ 29 Dân Chủ, P.Bình Thọ, Quận Thủ Đức
23 Cửa hàng Satrafoods ĐẶNG VĂN BI 64 Đặng Văn Bi, KP 4, P.Bình Thọ, Quận Thủ Đức
24 Cửa hàng Satrafoods TÔ NGỌC VÂN 252 Tô Ngọc Vân, KP 3, P.Linh Đông, Quận Thủ Đức
25 Cửa hàng Satrafoods ĐƯỜNG SỐ 8 36 Đường Số 8, KP1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức
26 Cửa hàng Satrafoods ĐƯỜNG SỐ 2 118A Đường Số 2, KP9, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức
27 Cửa hàng Satrafoods TÔ VĨNH DIỆN 46 Tô Vĩnh Diện, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức
28 Cửa hàng Satrafoods VẠN PHÚC  N23, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức
29 Cửa hàng Satrafoods ĐƯỜNG SỐ 6 11 Đường số 6, KP 3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
30 Cửa hàng Satrafoods LÊ THỊ HOA 244 Lê Thị Hoa, KP5, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
31 Cửa hàng Satrafoods HIỆP BÌNH 187 Hiệp Bình, KP7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức
32 Cửa hàng Satrafoods TỈNH LỘ 43 740 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
33 Cửa hàng Satrafoods ĐƯỜNG 8 - 2 23 Đường 8, KP3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
34 Cửa hàng CO.OPFOOD ĐẶNG VĂN BI 1 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
35 Cửa hàng CO.OPFOOD  KCX LINH TRUNG Khu chế xuất Linh Trung 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
36 Cửa hàng CO.OPFOOD 45 HIỆP BÌNH 45 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
37 Cửa hàng CO.OPFOOD  200 TÔ NGỌC VÂN 200 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
38 Cửa hàng CO.OPFOOD  TRƯỜNG THỌ 185 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
39 Cửa hàng CO.OPFOOD  1162 KHA VẠN CÂN 1162 Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
40 Cửa hàng CO.OPFOOD  HIỆP BÌNH CHÁNH 33 Đường 12, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
41 Cửa hàng CO.OPFOOD HOÀNG DIỆU 2 165 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TP.HCM
42 Cửa hàng CO.OPFOOD TAM BÌNH 603 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
43 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ LINH XUÂN 156 Đường số 11, KP5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
44 Cửa hàng CO.OPFOOD CHỢ THỦ ĐỨC Chợ Thủ Đức A, 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
45 Cửa hàng CO.OPFOOD LINH CHIỂU 110 Đường 17, KP3, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
46 Cửa hàng CO.OPFOODLINH ĐÔNG 103 Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
47 Cửa hàng CO.OPFOODXUÂN HIỆP 72A Đường số 8, KP3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM
48 Cửa hàng CO.OPFOOD 196 TAM BÌNH 204 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM
49 Cửa hàng CO.OPFOOD 112 GÒ DƯA 112 Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
50 Cửa hàng CO.OPFOOD CC 4S LINH ĐÔNG  Căn hộ TM A02, CC 4S Riverside Linh Đông, Đường số 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
51 Cửa hàng CO.OPFOOD ĐS2 TRƯỜNG THỌ 91 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
52 Cửa hàng CO.OPFOOD  KDC THANH NIÊN Góc đường số 1 và đường số 2, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
53 Cửa hàng CO.OPFOOD  CC ĐẠT GIA A03-04, CC Đạt Gia, 43 Cây Keo, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM
54 Cửa hàng CO.OPFOOD  ĐS3 HIỆP BÌNH PHƯỚC 12 Đường số 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
55 Cửa hàng CO.OPFOOD  898 TỈNH LỘ 43 898 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
56 Cửa hàng CO.OPFOOD  ĐS12 TRƯỜNG THỌ 36 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM
57 Cửa hàng CO.OPFOOD  NQ ĐƯỜNG 48 671 Đường số 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
58 Cửa hàng CO.OPFOOD LÊ VĂN CHÍ 69 67 - 69 Lê Vãn Chí, P.Linh Trung
59 Cửa hàng CO.OPFOOD TAM HÀ 64 64 Tam Hà, Khu phố 3, Phường Tam Phú
60 Cửa hàng CO.OPFOOD  LÊ THỊ HOA 240 240 Lê Thị Hoa,KP 5, Phường Bình Chiểu
61 Cửa hàng CO.OPFOOD  ĐS9 LINH TÂY 63A Đường số 9 P.Linh Tây Q.Thủ Đức
62 Cửa hàng CO.OPFOOD NQ STOWN TOWER 2A Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức. Tp.HCM
63 Cửa hàng CO.OPFOOD TAM PHÚ TM11 chung cư Tam Phú khối Á, đường Cây Keo, p.Tam Phú
64 Cửa hàng CO.OPFOOD  SUNVIEW T10 - T12 Chung cư Sunview - Tam Bình
65 Cửa hàng CO.OPFOOD CC LINH TÂY TOWER Căn hộ thương mại số 08 tòa nhà Linh Tây Tower, Số TM1.08 Đường D1, Khu phố 1,Phường Linh Tây
66 Cửa hàng VM+ HCM 97 Hoàng Diệu 2 97 Hoàng Diệu 2 - phường Linh Trung - quận Thủ Đức
67 Cửa hàng VM+ HCM 1369 Quốc lộ 43 1369 Tỉnh lộ 43 - phường Bình Chiểu - quận Thủ Đức
68 Cửa hàng VM+ HCM CC SUNVIEW A2-12A - Chung cư Sunview - Gò Dưa - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức
69 Cửa hàng VM+ HCM 162 Linh Đông 162 Linh Đông - Khu Phố 4 - phường Linh Đông - quận Thủ Đức
70 Cửa hàng VM+ HCM 587 KHA VẠN CÂN 587 Kha Vạn Cân - phường Linh Đông - quận Thủ Đức
71 Cửa hàng VM+ HCM 59 Tô Ngọc Vân 59 Tô Ngọc Vân - Khu phố 4 - phường Linh Tây - quận Thủ Đức
72 Cửa hàng VM+ HCM 465A Kha Vạn Cân Số 465A đường Kha Vạn Cân - KP 8 - phường Linh Đông - quận Thủ Đức
73 Cửa hàng VM+ HCM Hiệp Bình Phước 0.03 thuộc Tầng 1 - Khối B chung cư đường Gò Dưa - KP4 - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức
74 Cửa hàng VM+ HCM 89 Hiệp Bình Số 89 đường Hiệp Bình - khu phố 6 - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức
75 Cửa hàng VM+ HCM 65 Linh Đông Tầng Trệt - Chung cư Linh Đông - 65 Linh Đông - phường Linh Đông - quận Thủ Đức
76 Cửa hàng VM+ HCM 1247/1 Tỉnh Lộ 43 1247/1 Tỉnh lộ 43 - khu phố 2 - phường Bình Chiểu - quận Thủ Đức
77 Cửa hàng VM+ HCM 27A Lê văn Chí Số 27A Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức
78 Cửa hàng VM+ HCM 54A Đường số 7 Số 54A đường số 7 - Khu phố 3 - phường Linh Trung - quận Thủ Đức
79 Cửa hàng VM+ HCM Chung Cư Linh Tây TM 1.07 - tầng 1 - khối đế - Khu chung cư kết hợp thương mại (Lô H) - Khu nhà ở phường Linh Tây - quận Thủ Đức
80 Cửa hàng VM+ HCM Chung cư Linh Trung Số 0.01 thuộc tầng trệt (tầng 1) chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (chung cư Linh Trung) - đường số 16 - Khu phố 1 - phường Linh Trung -quận Thủ Đức
81 Cửa hàng VM+ HCM 901 Tỉnh Lộ 43 901 Tỉnh Lộ 43 - Khu Phố  2 - phường Bình Chiểu - quận Thủ Đức
82 Cửa hàng VM+ HCM 651-653 Tỉnh lộ 43 651 A- 653 Tỉnh Lộ 43 - Khu Phố 4  - phường Tam Bình - quận Thủ Đức
83 Cửa hàng VM+ HCM 97 Tam Hà 97 Tam Hà - KP4 - phường Tam Phú - quận Thủ Đức
84 Cửa hàng VM+ HCM 60 Đường số 9 60 Đường số 9 - khu phố 1 - phường Linh Tây - quận Thủ Đức
85 Cửa hàng VM+ HCM 744 Tỉnh lộ 43 744 Tỉnh Lộ 43 - Khu Phố 3 - phường Bình Chiểu  - quận Thủ Đức
86 Cửa hàng VM+ HCM 493 Tỉnh Lộ 43 493 Tỉnh Lộ 43 - KP 1 - phường Tam Phú  - quận Thủ Đức
87 Cửa hàng VM+ HCM 1266 Kha Vạn Cân 1266 Kha Vạn Cân - KP2 - phường Linh Trung - quận Thủ Đức
88 Cửa hàng VM+ HCM 30 Đường số 35 30 Đường số 35 -KP 2 - phường Linh Đông - quận Thủ Đức
89 Cửa hàng VM+ HCM 85A Quốc Lộ 13 85A Quốc Lộ 13 cũ -  KP 3 -  phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức
90 Cửa hàng VM+ HCM 60 Lê Văn Chí (2)  60 Lê Văn Chí - phường Linh Trung - quận Thủ Đức
91 Cửa hàng VM+ HCM 38C/7-9 Đường Cây Keo 38C/7- 38C/9 Cây Keo - phường Tam Phú - quận Thủ Đức
92 Cửa hàng VM+ HCM 47 Hoàng Diệu 2 47 Hoàng Diệu 2 - KP 2 - phường Linh Trung - quận Thủ Đức
93 Cửa hàng VM+ HCM  520 Quốc Lộ 13 520 Quốc Lộ 13 - KP 16 - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức
94 Cửa hàng VM+ HCM 246B Lê Thị Hoa 246B Lê Thị Hoa - KP 5 - phường Bình Chiểu - quận Thủ Đức
95 Cửa hàng VM+ HCM 19A Hiệp Bình 19A Hiệp Bình - KP 7 - phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức
96 Cửa hàng VM+ HCM 202A Quốc Lộ 13 cũ 202a Quốc Lộ 13 cũ - phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức
97 Cửa hàng VM+ HCM 61/43 Đường số 48 61/43 Đường số 48 - phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức
98 Cửa hàng VM+ HCM 188 Hiệp Bình 188 Hiệp Bình - phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức
99 Cửa hàng VM+ HCM 82 Tô Vĩnh Diện VM+HCM 82 Tô Vĩnh Diện, KP5, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức
100 Cửa hàng VM+HCM 363-365A Tô Ngọc Vân 363-365A Tô Ngọc Vân, KP2, phường Linh Đông, Thủ Đức
101 Cửa hàng VM+ HCM 03 Đường số 4 03 Đường số 4 - Khu phố 6 - phường Trường Thọ - quận Thủ Đức
102 Cửa hàng VM+ HCM 18 Đường số 2 18 Đường số 2 khu nhà Hiệp Bình Chánh - KP5 - phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức
103 Cửa hàng VM+ HCM 71 đường số 6 71 đường số 6 -  KP1 - phường Linh Xuân - quận Thủ Đức
104 Cửa hàng VM+ HCM 34 Đường số 12 34 Đường số 12 - kP 5 - phường Trường Thọ - quận Thủ Đức
105 Cửa hàng VM+ HCM 24 Đoàn Kết Số 24 Đoàn Kết - Khu Phố 2 - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức
106 Cửa hàng VM+ HCM 52A Đường Số 18 52A đường 18 - phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức
107 Cửa hàng VM+ HCM 41 Hữu Nghị 41 Hữu Nghị - Khu phố 3 - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức
108 Cửa hàng VM+ HCM 70 đường số 5 70 Đường số 5 - KP 4 - phường Linh Xuân - quận Thú Đức
109 Cửa hàng VM+ HCM CC Opal RiverSide 0.01 Khối A1 và 0.03 Khối A2 - Chung Cư Opal Riverside - khu phố 4 - phường Hiệp Bình Chánh -quận Thủ Đức
110 Cửa hàng VM+ HCM 39A - 41 Đường Số 3 39A - 41 Đường Số 3 - phường Trường Thọ - quận Thủ Đức
111 Cửa hàng VM+ HCM 44F Đường Số 8 44F Đường số 8 - phường Trường Thọ - quận Thủ Đức
112 Cửa hàng VM+ HCM 113 Đường Số 8 113 Đường Số 8 - Khu Phố 1 - phường Linh Xuân - quận Thủ Đức
113 Cửa hàng VM+ HCM 167 Đường số 11 167 Đường số 11 - Khu Phố 4 - phường Linh Xuân - quận Thủ Đức
114 Cửa hàng VM+ HCM 52 Đường Số 8 số 52 đường số 8 - Khu Phố 1 - phường Linh Xuân - quận Thủ Đức
115 Cửa hàng VM+ Lavita Garden 0.14 tầng 01 (trệt), Chung cư cao tầng phường Trường Thọ, 17 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM -CC Lavita
116 Cửa hàng VM+ HCM 130 E và 130 G Đường Gò Dưa 130E  - 130G Đường gò Dưa - KP 3 - phường Tam Bình - quận Thủ Đức 
117 Cửa hàng VM+ HCM 39A1Bình Chiểu 39A1 Bình Chiểu Khu Phố 3 - phường Bình Chiểu - quận Thủ Đức 
118 Cửa hàng VM+ HCM CC 4S Linh Đông 2 - Block B B2-B.05 và B2-B06 Block B CC 4S Linh Đông, Đường 30, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức
119 Cửa hàng VM+ HCM CC 4S Linh Đông 1 4S Linh Đông, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức
120 Cửa hàng VM+ HCM CC Joy Citypoint Tầng 1, vị trí L1-07B, Joy Citypoint, Lô 999, KCX Sài Gòn Linh Trung, KP4, P.Linh Trung, Thủ Dức
121 Cửa hàng VM+ HCM 113 – 113A Tam Châu 113 – 113A Tam Châu, KP5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
122 Cửa hàng VM+ HCM 45 Gò Dưa 45 Gò Dưa, KP4, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức
123 Cửa hàng VM+ HCM 71 Đường số 9 71 đường số 9, khu phố 4, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
124 Cửa hàng VM+ HCM 120A-122 Bình Chiểu 120A-122 Bình Chiểu, tổ 3, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức
125 Cửa hàng VM+ HCM 34 Chương Dương 34 Chương Dương, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
126 Cửa hàng VM+ HCM 8A đường số 12 8A đường số 12, KP2, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức
127 Cửa hàng VM+ HCM 81 đường số 2 VM+ HCM 81 đường số 2, KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
128 Cửa hàng VM+ HCM 142 Phú Châu 142 Phú Châu, KP1, Phường Tam Bình, Thủ Đức
129 Cửa hàng VM+ HCM 25 đường số 6 25 đường số 6, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM.
130 Cửa hàng VM+ HCM CC 4S Riverside 0.12 tầng 1, cc 4S Bình Triệu, đường 17, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức ( CC 4S Riverside)
131 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 11 Đường Tô Vĩnh Diện, Khu phố 4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
132 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 143 Đường Linh Đông, Khu phố 4, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
133 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 51A - 53 - 53/4 Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
134 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 141 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
135 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 190 Quốc lộ 13 , khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh , Quận Thủ Đức , TP.HCM
136 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 42-44 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
137 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 60 Hồ Văn Tư, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
138 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 418 Quốc Lộ 13, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
139 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 23 Đường Số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM
140 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 3 Đường số 6, Khu phố 2, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
141 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 130A-130B-132 Đường số 11, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
142 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 70 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
143 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 61/16 Đường số 48, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
144 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 138-140-142 Linh Trung, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
145 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 2A Đường số 5, Khu phố 5, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
146 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 4A Đường số 11, Khu Phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
147 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 75 Đường 23, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
148 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 71 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM
149 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 388 Tỉnh Lộ 43 ,khu phố 4 , phường Tam Phú , Quận Thủ Đức , TP.HCM
150 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 115 Bình Chiểu, Khu phố 1, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
151 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 745 Tô Ngọc Vân, Khu phố 2, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
152 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1267 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
153 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 247 Lê Thị Hoa, Khu phố 6, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
154 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH Số 102A, Đường số 9, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
155 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 65/10 Đường Số 5, khu phố 2, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
156 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 51 Đường số 2, Khu phố 8, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
157 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 39 Lê Văn Chí, Khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
158 Cửa hàng BÁCH HÓA XANH 1030 Tỉnh lộ 43, khu phố 1, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
159 Cửa hàng B's mart 43 Chương Dương, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
160 Cửa hàng B's mart 240 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
161 Cửa hàng B's mart 18A Phú Châu, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức
162 Cửa hàng B's mart 357 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức 
163 Cửa hàng B's mart 211 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức
164 Cửa hàng B's mart 82 Đường số 17, P Linh Chiểu  , Q Thủ Đức
165 Cửa hàng Circle K 366 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
166 Cửa hàng Circle K 45 Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
167 Cửa hàng Circle K 66C Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
168 Cửa hàng Circle K A2-003 Sunview Tow, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức
169 Cửa hàng Ministop A19, Đường nội bộ A2, KP.6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
170 Cửa hàng Ministop 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
171 Cửa hàng Ministop 40 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức
172 Cửa hàng Ministop 39A Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
173 Cửa hàng Ministop 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
174 Cửa hàng Vissan 23 đường số 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
175 Cửa hàng Vissan Số 5 đường số 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
176 Cửa hàng Vissan 1124 Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức
177 Cửa hàng Co.op Smile 97 Phú Châu, Phuong Tam Binh, Quan Thu Duc
178 Cửa hàng Co.op Smile 20 Phú Châu, Khu phố 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. HCM
179 Cửa hàng Cheers 240-242 đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, HCM
180 Cửa hàng FamilyMart 362 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
181 Cửa hàng FamilyMart 42A đường Cây Keo, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức
182 Cửa hàng FamilyMart 119 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức
183 Cửa hàng FamilyMart số 34 đường Hiệp Bình, khu phố 6, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức
184 Cửa hàng FamilyMart Số 24A Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn