Danh mục

bảo trợ thông tin bảo trợ thông tin

Mời tài trợ Mời tài trợ

Để biết thông tin chi tiết về phương thức và các gói tài trợ, Quý vị xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ sau:

Phụ trách dự án: Anh Phạm Hải Âu

Email: haiau@cisvn.com

Mobile: +84 90 347 8898

 

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3829 1778
Email: sct@tphcm.gov.vn